”Bredband till alla”

Den svenska bredbandspolitiken har haft som övergripande syfte att Sverige som första land skall bli ett informationssamhälle för alla med ambitionen att hushåll och företag i alla delar av Sverige ska få tillgång till IT-infrastruktur (bredband) med hög överföringskapacitet.  
Anläggning - bredband

Nationella mål

År 2009 beslutade regeringen om en nationell bredbandsstrategi för Sverige. Det övergripande målet är att Sverige ska ha ”bredband i världsklass”. En hög användning av IT och Internet är bra för Sverige vad gäller tillväxt, konkurrenskraft och innovationsförmåga. Det bidrar även till utvecklingen av ett hållbart samhälle  

Konkreta mål i den nationella bredbandsstrategin är att:

 • År 2020 bör 90 procent av alla hushåll och företag ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s.

 • Redan år 2015 bör 40 procent ha tillgång till bredband med den hastigheten.

Regionala mål

 Östergötland har antagit en regional bredbandsstrategi. Detta för att kunna nå de nationella  målen och ha möjlighet att möta framtida regionala  krav och behov gällande IT-infrastrukturen samt prioritera mellan åtgärder. Ett annat syfte med den regionala bredbandsstrategin är att aggregera kommunernas mål och prioriteringar till en regional nivå. Den regionala bredbandsstrategin för Östergötland kommer att utgöra en del av de ansträngningar som görs inom ramen för den regionala digitala agendan. Strategin i sin helhet finner ni till höger på denna sida.

 

 Bredbandsstrategi Östergötland

 Uppföljning Regional Bredbandsstrategi

I detta dokument görs en uppföljning för perioden 2013-2014 av den Regionala Bredbandsstrategin