”Bredband till alla”

Den svenska bredbandspolitiken har haft som övergripande syfte att Sverige som första land skall bli ett informationssamhälle för alla med ambitionen att hushåll och företag i alla delar av Sverige ska få tillgång till IT-infrastruktur (bredband) med hög överföringskapacitet.  
Anläggning - bredband