Aktuella kartpubliceringar

Till länsstyrelsen har inkommit ansökningar om ekonomiskt stöd för att anlägga bredbandsnät. För att kontrollera att det inte finns någon marknadsaktör som planerar att anlägga nät i aktuella områden publiceras nedan kartor över de områden om ansökningarna gäller