Informationsfilmer

Länsstyrelsen Östergötland arbetar med att informera om länets fornlämningar och fornlämningsvård. Ett led i det arbetet är att producera informationsfilmer om vårt kulturarv. Tekniken gör det möjligt att se filmerna antingen vid datorn men också i mobiltelefon direkt på plats. Här kommer filmerna att läggas ut efterhand som de blir färdiga.

 Klicka på flikarna i vänstermenyn för att välja film.