Samhällsplanering och kulturmiljö

Röks kyrka i skymningen

Länsstyrelsens arbete med samhällsplanering ska bidra till att skapa goda och trygga levnadsförhållanden och en långsiktigt hållbar livsmiljö för länets invånare och besökare. Kulturmiljön är en del av samhällets historia; den ger kontinuitet i vardagen och ökar människors förståelse för sin omvärld.

Kontakta oss

Du kan nå oss via telefon,
e-post, brev, fax och besök.

Här finns alla uppgifter

 Nyheter