Modellering av Östergötlands marina habitat och naturvärden

Rapportens framsida
Löpnummer:
2010:9
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
978-91-7488-260-5
Publicerad:
2010
Sidantal:
91+ bilaga
Under 2000-talet har efterfrågan ökat i takt med att arbetet med att värna om havsmiljön fått tydlig prioritet genom nationella och internationella och åtaganden. För länsstyrelse och kommun finns ett stort behov av ökad kunskap om
den marina miljön för regional och lokal kustplanering, samt som underlag för tillsyn och beslut enligt miljöbalken. Även på nationell och internationell nivå är kartor över den marina miljön av stor vikt för planering, skyddsåtgärder och förvaltning. Syftet med detta projekt har därför varit att ta fram en helt ny typ av underlag för planering av Östergötlands läns marina område. Den totala arean av det marina området är 2335 km2.
Kommentar:
Julia Carlström, Karl Florén, Martin Isaeus, Anna Nikolopoulos, Ida Carlén, Ola Hallberg, Lars Gezelius, Eva Siljeholm, Jonas Edlund, Signe Notini, Jorid Hammersland, Cecilia Lindblad, Patrik Wiberg och Erik Årnfelt. 2010. Modellering av Östergötlands marina habitat och naturvärden. Länsstyrelsen Östergötland, rapport 2010:9. omslagsbilder: Kartering av rödalgssamhälle. Foto: Tång & Sånt. S:t Anna i kvällssol. Foto: Lars Gezelius. Interpolerat djupraster för Östergötland. AquaBiota Water Research.