Våld i hederns namn

Löpnummer:
2008:5
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
978-91-7488-212-4
Publicerad:
2008
Sidantal:
36
En handbok främst för personal inom skola och socialtjänst. Reviderad upplaga.
Kommentar: