En studie av kalla stallar för dikor och ungdjur 

Löpnummer:
2006:25 
ISBN/ISSN-nr:
91-7488-162-0 
Publiceringsår:
2006 
Sidantal:
41 
En uppföljning av hur de byggnader för köttproduktion som förprövats under senare år fungerar i praktisk drift.