En studie av kalla stallar för dikor och ungdjur

Löpnummer:
2006:25
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
91-7488-162-0
Publicerad:
2006
Sidantal:
41
En uppföljning av hur de byggnader för köttproduktion som förprövats under senare år fungerar i praktisk drift. 
Kommentar: