Kemikaliehandboken - en handbok i kemikaliehantering

Kemikaliehandbok
Löpnummer:
2006:29
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
91-7488-167-1
Publicerad:
2006
Sidantal:
132
Handboken är framtagen för att underlätta för både företag och myndigheter i frågor som rör kemikaliehantering. Tyngdpunkten ligger fortfarande på tekniska och praktiska lösningar för att förhindra kemikalieutsläpp men även arbetsmiljörelaterade krav beskrivs i handboken. Handboken är framtagen av "Kemikalier i Östergötland" som är ett samarbetsprojekt mellan Länsstyrelsen Östergötland, Arbetsmiljöverket distriktet i Linköping, Landstinget och kommunerna i Östergötlands län.
Kommentar: