Dendrokronologiska undersökningar av medeltida kyrkor i Linköpings stift.

Löpnummer:
2006:16
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
91-7488-151-5
Publiceringsår:
2006
Sidantal:
85
Rapporten redovisar resultatet av dendrokronologisk provtagning i 30 medeltida kyrkor inom Linköpings stift.
Kommentar: