Dendrokronologiska undersökningar av medeltida kyrkor i Linköpings stift. 

Löpnummer:
2006:16 
ISBN/ISSN-nr:
91-7488-151-5 
Publiceringsår:
2006 
Sidantal:
85 
Rapporten redovisar resultatet av dendrokronologisk provtagning i 30 medeltida kyrkor inom Linköpings stift.