Östergötlands natur 2015 -vad gjorde naturvårdsenheten?

Naturvårdsenhetens årsrapport på ett lättsamt sätt.
Löpnummer:
2016:1
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
978-91-7488-401-2
Publicerad:
2016
Sidantal:
28
Här får du en ny årsberättelse från Naturvårdsenheten på Länsstyrelsen Östergötland. Med den här årsberättelsen vill vi på ett mer lättillgängligt sätt berätta vad vi gjort under året 2015.
Kommentar: