Vi måste våga se - en informationsfolder om könsstympning av flickor och kvinnor

Löpnummer:
 
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2015
Sidantal:
7
Broschyren innehåller kortfattad information om vad könsstympning av flickor och kvinnor är, vilka följder detta kan få och hur läget ser ut i Sverige.
Kommentar: