Fiskeregler vid kusten. Östergötlands län

Framsidan av foldern "Fiskeregler vid kusten"
Löpnummer:
 
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2017
Sidantal:
9
En folder som på ett lättsamt sätt sammanfattar regler och råd för fritidsfiske vid kusten i Östergötlands län.

Kommentar:
Foldern finns även på engelska.