Tåkern reservatsfolder

Omslag till foldern om Tåkerns naturreservat
Löpnummer:
 
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2012
Sidantal:
 
En uppvikbar folder i praktiskt format om naturreservatet Tåkern. Med bilder, kartor och text beskrivs naturvärden och friluftslivsvärden vid Tåkern på ett kortfattat och lättsamt sätt.
Kommentar: