Kustfåglar i Östergötland - inventeringar 2007 och 2010 

Löpnummer:
2012:7 
ISBN/ISSN-nr:
978-91-7488-301-5 
Publiceringsår:
2012 
Sidantal:
108 
2007 och 2010 genomförde Länsstyrelsen inventeringar av häckande kustfåglar i Östergötlands skärgård. 2007 var inventeringen omfattande med syfte att kartlägga det häckande beståndet av kustfåglar, dels som ett led i den regionala miljöövervakningen, dels som ett underlag för revidering av fågelskyddsområdena. Tidigare har liknande inventeringar gjorts 1981 och 1997. 2010 inventerades 41 utvalda fågelskär med kolonier av gråtrut. Inventeringarna har finansierats av Naturvårdsverket genom anslag för regional miljöövervakning och uppföljning av skyddade områden.

Beställ publikation

Fyll i formuläret för att vi ska kunna skicka publikationen via post.

Pris per exemplar: 50 kr
 
 
 
 
 
 

Kontakta oss

Lars Gezelius
Naturvårdshandläggare vatten
Naturvårdsenheten
Lars punkt Gezelius snabela lansstyrelsen punkt se¤Lars punkt Gezelius snabela lansstyrelsen punkt se
010-2235394
070-3952285