Östergötlands byggnadsminnen: Lägessammanställning 2010

Omslaget till rapporten Östergötlands byggnadsminnen.
Löpnummer:
2011:1
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
978-91-7488-268-1
Publicerad:
2011
Sidantal:
21
Östergötlands 129 byggnadsminnen har mycket att berätta om länets historia. Bland de skyddade byggnaderna i länet finns både herrgårdar från stormaktstiden och idrottsanläggningar från 1920-talet. Till byggnadsminnena hör tidiga industrianläggningar, som Häfla hammarsmedja, men också modern arkitektur som Sverre Fehns Nordenvilla i Norrköping. De representerar olika tider, samhällsförhållanden och enskilda personer.

Genom att byggnadsminnena bevaras,
vårdas och tillgängliggörs kan vi ta del den historia de berättar.

Inom ramen för projektet Östergötlands byggnadsminnen har en lägessammanställning gjorts för dessa byggnader och miljöer. En viktig del har varit att få en överblick på de
individuella skyddsbestämmelser som gäller för varje anläggning. Samtidigt har en bedömning av bland annat tillgänglighet gjorts. Denna rapport presenterar sammanställningens
resultat.
Kommentar: