Miljöövervakning 5-årsrapport

Rapportens framsida
Löpnummer:
2011:5
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
978-97-7488-272-8
Publicerad:
2011
Sidantal:
119
Den regionala miljöövervakningen revideras med jämna mellanrum för att anpassas till omvärldens önskemål och krav. Sedan 1995 har vi därför arbetat med regionala miljöövervakningsprogram med en programperiod på ca 5-6 år och återkommande revisioner. Den kommande programperioden gäller för 2009-2014.
Kommentar: