Miljöövervakning 5-årsrapport 

Rapportens framsida
Löpnummer:
2011:5 
ISBN/ISSN-nr:
978-97-7488-272-8 
Publiceringsår:
2011 
Sidantal:
119 
Den regionala miljöövervakningen revideras med jämna mellanrum för att anpassas till omvärldens önskemål och krav. Sedan 1995 har vi därför arbetat med regionala miljöövervakningsprogram med en programperiod på ca 5-6 år och återkommande revisioner. Den kommande programperioden gäller för 2009-2014.