Remisser 

Varje år kommer det in en stor mängd remisser till Länsstyrelsen. Det innebär att vi får möjlighet att lämna synpunkter på förslag från olika departement, statliga verk med flera.

Länsstyrelsen skickar många av sina förslag till beslut på remiss till berörda intressenter i länet, som kommuner, myndigheter och organisationer.

Aktuella remisser

Här hittar du de remisser som länsstyrelsen har skickat ut för synpunkter.

Remisser gällande strandskydd

Länsstyrelsen har upprättat ett förslag till beslut om utvidgade strandskyddsområden i Vadstena, Ödeshög, Norrköping, Söderköping och Valdemarsviks kommuner. Skälet till översynen är att länets utvidgade strandskydd behöver anpassas till de nya strandskyddsbestämmelserna i miljöbalken.

Här hittar information om förslagen