Landshövdingen i Östergötland

Elisabeth Nilsson är sedan den 7 juni 2010 landshövding i Östergötland.
Landshövding Elisabeth Nilsson. Foto: Göran Billeson

Landshövdingen är Länsstyrelsens chef och utses direkt av regeringen. Tillsammans med länsrådet utgör hon Länsstyrelsens ledning.

Elisabeth Nilsson utsågs till landshövding i Östergötland den 7 juni 2010. I hennes uppdrag ingår att samordna den statliga verksamheten i länet. Landshövdingen ska också följa länets tillstånd och informera regeringen om länets behov. Samtidigt är landshövdingen högsta chef för myndighetens cirka 250 anställda.

I uppdraget som landshövding ingår en rad styrelseuppdrag. Elisabeth Nilsson är bland annat ordförande i stiftelsen Övralid, Östergötlands Fornminnes- och museiförening, Tåkernfonden och Risbergska donationsfonden. Hon är ordförande för AB Göta Kanalbolaget och sitter i styrelsen för Boliden AB, Skandia och Exportkredinämnden. Hon är ledamot i Ingenjörsvetenskapsakademien IVA. Sedan 2016 är hon doktor vid Luleås tekniska universitet.

Som landshövding är hon bosatt på Linköpings slott. Linköpings slott ligger högt i stadens centrala delar. Datering av slottet har visat att de äldsta delarna går tillbaka till 1100-talet. Detta gör att slottet kan räknas som Sveriges äldsta bevarade profana, det vill säga icke kyrkliga, byggnad. Slottet används ofta som mötesplats i viktiga länsfrågor.

Elisabeth Nilsson har ett förflutet inom stålindustrin. Hon blev en av de första kvinnliga bergsingenjörerna i landet och första kvinnliga VD på Jernkontoret, stålindustrins branschorganisation. 

Mellan 1985 och 2005 hade hon olika chefsbefattningar inom SSAB. Hon har innehaft flera olika styrelseuppdrag, bland annat i Sjöfartsverket, Euromaint, 4:e AP-fonden och Sveaskog.

Hon är född 1953 i Sören i Kalix kommun.

Landshövding Elisabeth Nilsson. Foto: Göran Billeson

 Kontakta landshövdingen

Landshövding
Elisabeth Nilsson
Tfn: 010-223 52 05

Landshövdingens sekreterare
Linda Ström
Telefon: 010-223 52 16

 Landshövdingens kalender

Nedan ser du Landshövdingens närmaste aktiviteter. Klickar du dig vidare kommer du till hela Länsstyrelsens kommande aktiviteter.

 Möt landshövdingen

Se filmen om landshövding Elisabeth Nilsson här

 Elisabeths krönikor

 Våra landshövdingar

Här hittar du en förteckning över samtliga landshövdingar genom tiderna i Östergötland.