Författningar

Länsstyrelsen ger ut länets författningssamling som innehåller både föreskrifter som vi har beslutat om och vissa föreskrifter som kommunerna och dåvarande Vägverket har utfärdat.

Författningar är rättsregler som räknas som föreskrifter, vilket innebär att de inte riktar sig till någon bestämd person utan till allmänheten. Lokala föreskrifter är bland annat beslut om vattenskydd, naturreservat, sjötrafik och älgjakt.

Trafikföreskrifter publiceras i Svensk trafikföreskriftssamling (STFS)

Författningen kungörs för att den ska bli känd för allmänheten. Den får då ett löpnummer, och vi skickar kopior till bland annat kommunerna i länet och till kommunbiblioteken. Observera att författningssamlingen inte innehåller föreskrifter som utfärdats före år 1977 då författningssamlingen ersatte de tidigare länskungörelserna. Detta innebär bland annat att en del äldre naturreservat inte finns medtagna. Det bör också observeras att det vid ev olikheter alltid är den tryckta upplagan av författningen som gäller.