Diarium

I webbdiariet visas ärenden vi handlägger. Efter att ett ärende beslutats eller avslutats finns det tillgängligt i sex månader.

Här kan du se vilka handlingar som inkommit i ett ärende men du kan inte läsa själva dokumenten.

Länsstyrelsernas diarier

Alla uppgifter som visas i webbdiariet är offentliga.


Vi följer personuppgiftslagens krav vid behandling av personuppgifter i diariet. I vårt diarium finns det även ärenden som inte publiceras här. Har du problem att hitta ditt ärende - kontakta oss gärna.  

Mer information

Vill du veta mer om ett enskilt ärende, kontakta handläggaren. Vill du veta mer om registreringen i diariet eller önskar att ta del av allmänna handlingar så hittar du kontaktuppgifter uppe till höger på sidan.  


Avgifter för utlämnande av allmänna handlingar
 ​
Handling som lämnas ut på Länsstyrelsen eller skickas med brev/fax:

Avgift för papperskopior (inklusive utskrifter) eller handling som faxas; 50 kr från och med den tionde sidan och därefter 2 kr per sida.

Porto och eventuell postförskottsavgift tillkommer.

 

Handlingar som skickas med e-post:

Handlingar som skannas in och e-postas; 50 kr från och med den tionde sidan och därefter 2 kr per sida.

Handlingar som redan finns i vårt ärendehanteringssystem; utan kostnad vid enstaka handlingar. Om beställning tar mer än 10 minuter att hantera; 80 kr per påbörjad tiominutersperiod från och med den elfte arbetsminuten.

 

CD/DVD/USB-minne  som lämnas ut på Länsstyrelsen eller skickas med brev:

Handlingar som skannas in och överförs till CD/DVD/USB-minne; 50 kr från och med den tionde sidan och därefter 2 kr per sida.

Handlingar som redan finns i vårt ärendehanteringssystem och som överförs till CD/DVD/USB-minne; om beställning tar mer än 10 minuter att hantera; 80 kr per påbörjad tiominutersperiod från och med den elfte arbetsminuten.

Kopiering av CD/DVD/USB-minne med handlingar eller ljud- och bildfiler till CD/DVD/USB-minne för utlämnande; 80 kr per påbörjad tiominutersperiod från och med den elfte arbetsminuten.

Porto och eventuell postförskottsavgift tillkommer samt kostnad för själva skivan eller för USB-minnet.

 

Avskrift av handling eller utskrift av ljudbandsupptagning:

125 kr per påbörjad fjärdedels arbetstimme.

 

Kopia av videobandsupptagning och ljudbandsupptagning:

600 kr per videoband respektive 120 kr per ljudband.

Omfattande beställningar som kräver arbetsinsats utöver det vanliga:

Som riktmärke gäller 80 kr per påbörjad tiominutersperiod.