Diarium

I diariet registreras dagligen nya ärenden, handlingar i pågående ärenden samt när beslut fattas i ärendena. Uppgifterna i diariet är offentliga, vilket innebär att medier och andra intresserade har tillgång till dem.  

Via Länsstyrelsernas diarier får du tillgång till ärenden som är registrerade från och med den 8 juni 2011.


Vi följer personuppgiftslagens krav vid behandling av personuppgifter i diariet. I vårt diarium finns det även ärenden som inte publiceras här. Har du problem att hitta ditt ärende - kontakta oss gärna.  

Mer information

Vill du veta mer om ett enskilt ärende, kontakta handläggaren. Vill du veta mer om registreringen i diariet eller önskar att ta del av allmänna handlingar så hittar du kontaktuppgifter uppe till höger på sidan.  


Avgifter för utlämnande av allmänna handlingar
 ​
Handling som lämnas ut på Länsstyrelsen eller skickas med brev/fax:

Avgift för papperskopior (inklusive utskrifter) eller handling som faxas; 50 kr från och med den tionde sidan och därefter 2 kr per sida.

Porto och eventuell postförskottsavgift tillkommer.

 

Handlingar som skickas med e-post:

Handlingar som skannas in och e-postas; 50 kr från och med den tionde sidan och därefter 2 kr per sida.

Handlingar som redan finns i vårt ärendehanteringssystem; utan kostnad vid enstaka handlingar. Om beställning tar mer än 10 minuter att hantera; 80 kr per påbörjad tiominutersperiod från och med den elfte arbetsminuten.

 

CD/DVD/USB-minne  som lämnas ut på Länsstyrelsen eller skickas med brev:

Handlingar som skannas in och överförs till CD/DVD/USB-minne; 50 kr från och med den tionde sidan och därefter 2 kr per sida.

Handlingar som redan finns i vårt ärendehanteringssystem och som överförs till CD/DVD/USB-minne; om beställning tar mer än 10 minuter att hantera; 80 kr per påbörjad tiominutersperiod från och med den elfte arbetsminuten.

Kopiering av CD/DVD/USB-minne med handlingar eller ljud- och bildfiler till CD/DVD/USB-minne för utlämnande; 80 kr per påbörjad tiominutersperiod från och med den elfte arbetsminuten.

Porto och eventuell postförskottsavgift tillkommer samt kostnad för själva skivan eller för USB-minnet.

 

Avskrift av handling eller utskrift av ljudbandsupptagning:

125 kr per påbörjad fjärdedels arbetstimme.

 

Kopia av videobandsupptagning och ljudbandsupptagning:

600 kr per videoband respektive 120 kr per ljudband.

Omfattande beställningar som kräver arbetsinsats utöver det vanliga:

Som riktmärke gäller 80 kr per påbörjad tiominutersperiod.

Söka i webbdiariet

Så här söker du i länsstyrelsernas webbdiarier:

Välj först vilket läns diarium du vill söka i. Du kan sedan välja att antingen söka på diarienummer eller på rubrik.

Söka på diarienummer
Våra diarienummer består vanligtvis av tre grupper av siffror till exempel 403-123456-2012. I fältet diarienummer skriver du bara in de två sista grupperna, det vill säga 123456-2012 i detta exempel.

Söka på rubrik
I fältet rubrik kan du söka på vad ärendet handlar om, som till exempel medborgarskap eller avfall. Du behöver bara fylla i ett fält för att söka. Har du diarienummer fyller du i det, annars fyller du i rubrik.

Observera att du inte ska fylla i fälten "org enhet" eller "kommun" om du fyller i fälten diarienummer eller rubrik. Kontrollera att det är rätt årtal i fältet för Ärendet Inkommet/Upprättat.

Om du  vet ungefär när ärendet kom in kan du fylla i det för att få mindre antal träffar att söka bland när du söker på rubrik. När du fått fram ditt resultat kan du klicka på diarienumret så får du upp vilka handlingar vi har fått in i ärendet.  

Om du inte hittar det ärende du söker kontakta oss gärna.