Om Länsstyrelsen

Flygbild över Länsstyrelsen

Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i varje län. Vi är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra. Landshövdingen är chef för Länsstyrelsen och har i uppdrag att följa utvecklingen och informera regeringen om länets behov.

Länsstyrelsen Östergötlands vision

Ett livskraftigt Östergötland

Våra övergripande mål

Länsstyrelsen Östergötland har satt upp följande mål:

  • Vi har en god dialog med vår omgivning
  • Vi är en effektiv och modern kunskapsmyndighet
  • Vi arbetar offensivt och våra initiativ ska leda till utveckling
  • Vi är en ledande kraft för hållbar tillväxt
  • Våra beslut är konsekventa, rimliga och rättvisa

Fokusområden 2018-2019

  • Agenda 2030
  • Civilt försvar 
  • Digitalisering