Mer pengar till Lokala vattenvårdsprojekt i Östergötland

Länsstyrelsen Östergötland får extra pengar till arbetet för att minska övergödningen i Östersjön. 5,3 miljoner kronor till lokala vattenvårdsprojekt, LOVA, fördelas till fyra projekt i Norrköpings, Linköpings och Mjölby kommuner.

Pengarna ska användas till en avloppslösning i Norrköpings kommun samt tre strukturkalkningsprojekt i Linköpings och Mjölby kommuner.  

Kommuner och ideella organisationer har för tredje året kunnat söka bidrag hos Länsstyrelsen för Lokala vattenvårdsprojekt. Söktrycket i länet har varit stort i år, med många ansökningar. Att staten nu skjuter till pengar, gör att fler projekt kan få stöd utöver de beslut som togs i våras.  

 – Vi har fått in många bra LOVA-ansökningar och flertalet av dessa kunde inte beviljas bidrag i april, säger länsråd Magnus Holgersson. Det känns därför väldigt bra att nu kunna bevilja pengar till ytterligare åtgärder som är viktiga i arbetet med att få en friskare Östersjö. 

Östergötland har tilldelats ungefär hälften av det extra anslaget. Övriga län som också får tillskott av pengar är Värmland, Södermanland, Stockholm, Västmanland och Gävleborg.  

Lönö Fritidsförening Fyren i Norrköpings kommun tillhör de som nu beviljats bidrag. Föreningen ansökte i slutet av 2011 om pengar till att bygga en gemensam avloppsanläggning för samtliga 84 fastigheter inom fritidsstugeområdet på Lönö vid Bråvikens södra strand. I stort sett samtliga fastigheter i området saknar i dag godkända avloppslösningar.

– Lönö Fritidsförening Fyren har gemensamt enats om en lösning för att lösa avloppsproblematiken i området, säger miljöskyddshandläggare Anna-Stina Påledal. Föreningen har med stort engagemang drivit frågan på egen hand och det känns därför extra roligt att nu kunna komma med ett positivt besked om LOVA-bidrag.


Kommunikationschef
Annsofie Bondesson
Telefon: 010 - 223 52 11

Kommunikatör
Per Åhlin
Telefon: 010 - 223 52 14

Kommunikatör
Mirja Kalms
Telefon: 010 - 223 52 13

 

 Fördjupad information

LOVA står för lokala vattenvårdprojekt. Stödet infördes via regeringen i havsproposition 2009. Bidrag ges till projekt som på ett kostnadseffek­tivt sätt bidrar till att minska belastningen av näringsämnen och miljögifter i havet. Det är avsett för kommuner och ideella sammanslutningar, som kan få hjälp med upp till hälften av kostnaden för åtgärderna.  

Bidrag kan sökas för lokala åtgärder mot övergödning t.ex. våtmarker, musselodlingar och avloppsplanering. Byggande av båtbottentvättar och mottagningsanläggningar för avfall från båttoaletter kan också få stöd. Bidraget kan dessutom användas för planering, uppföljning och utvärdering av genomförda åtgärder.

 

Mer information om LOVA finns här:

Länsstyrelsen Östergötlands webbplats

Havs- och Vattenmyndighetens webbplats

Länsstyrelsens informationsbroschyr om LOVA