It-minister diskuterar demokratifrågor i länet

Hur kan it användas för att öka demokrati och innanförskap? Frågan diskuteras då it- och energiminister Anna-Karin Hatts digitala agendaturné på tisdag når Östergötland. Ministern leder ett rundabordssamtal tillsammans med landshövding Elisabeth Nilsson samt företrädare för regionförbundet Östsam och Landstinget i Östergötland.

Bakgrunden till rundabordssamtalet är "It i människans tjänst - en digital agenda för Sverige", som Näringsdepartementet presenterade i oktober 2011. Den digitala agendan är en strategi för att ännu bättre utnyttja statens it-resurser inom en mängd olika områden, till exempel infrastruktur, kompetensförsörjning, tillgänglighet och entreprenörskap.

Vid mötet vill it- och energiminister Anna-Karin Hatt både dela med sig av sina erfarenheter och lyssna till hur vi i länet ser på it som ett medel för att främja demokratin.

Frågeställningar som ligger till grund för rundabordssamtalet är: 

  • Hur kan vi utifrån en regional digital agenda öka demokratin och det digitala innanförskapet?
  • Hur kan vi med hjälp av digitaliseringen bidra till köksbordsdemokrati och öka det demokratiska deltagandet?
  • Vilka utmaningar och möjligheter ligger framför oss just nu?

– Allt fler områden och tjänster kommer i framtiden att anpassas för digitala medier, säger landshövding Elisabeth Nilsson. Tillgången till en stabil IT-infrastruktur i hela länet är därför en viktig framtidsfråga. Jag hoppas och tror på en givande diskussion kring dessa frågor med ministern och de övriga deltagarna.

Ett 20-tal personer från näringsliv, universitet och kommuner i Östergötland är inbjudna till rundabordssamtalet. I samband med mötet kommer länets representanter att skriva under en avsiktsförklaring. Den innebär att man delar regeringens mål om att Sverige ska bli bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter och att man har för avsikt att ta fram en egen regional digital agenda för Östergötland.

Näringsdepartementet genomför under första halvåret 2012 en turné för regionala digitala agendor. Syftet är att träffa politiska beslutsfattare och företrädare för närings- och samhällsliv samt uppmärksamma de län och regioner som påbörjat arbetet med att ta fram en egen regional agenda.


Kommunikationschef
Annsofie Bondesson
Telefon: 010 - 223 52 11

Kommunikatör
Per Åhlin
Telefon: 010 - 223 52 14

Kommunikatör
Mirja Kalms
Telefon: 010 - 223 52 13