Anders Jonzon — En energientreprenör!

Arbetet med energi- och klimatmässan på Cloetta Center 5-6 oktober pågår för fullt. För närvarande håller vi på och utarbetar ett intressant seminarieprogram och säljer in monterplatser. I det senaste nyhetsbrevet Företagande på landsbygden har vi intervjuat en entreprenör som jobbar med just energi. Denna intervju kan du läsa nedan och besök gärna även vår hemsida: www.energimässaöst.se samt vår facebooksida: www.facebook.com/energimassaost.

Anders Jonzon är verksam på Brogård utanför Skänninge där han tillverkar briketter och pellets. I mars 2007 påbörjade han en nybyggnation av en anläggning för tillverkning av bioenergi på gården som kom att stå klar året därpå varpå verksamheten kunde börja. 

-Jag bestämde mig för att göra denna investering efter en brand på gården där en stor ekonomibyggnad totalförstördes säger Anders. Först var jag lite osäker på om jag skulle fortsätta med potatisodlingen, men till slut bestämde jag mig för att i stället satsa på bioenergi.

Anders har varit försiktig i starten och skyndat långsamt. Det beror på flera orsaker. Han har bland annat haft vissa tekniska problem och det är först i år som han fått tillgång till ett ordentligt lager. Men det har även varit en affärsstrategi från Anders sida att inte dra igång verksamheten allt för snabbt. När man växer långsamt är det lättare att eliminera misstag enligt Anders. Ett problem har varit torkningen av flis. De anläggningar som finns idag är anpassade för större producenter och det är därför svårt att hitta bra anläggningar för en mindre aktör. Därför har Anders valt att bygga en egen anläggning. Själva flisningen hyrs in från ett annat företag eftersom det inte är lönsamt att investera i en egen maskinpark för flisning och göra jobbet själv. Under en dag kan man flisa upp till 400-500 kubikmeter och det räcker med ca. fem arbetsdagar för att Anders ska ha flis som räcker till ett års produktion. Han kan producera 1 000 kg briketter/pellets per dag och han skulle kunna skala upp verksamheten tämligen enkelt om efterfrågan på hans produkter skulle öka. Processen sker automatiskt och därmed är det enkelt att utöka produktionen. Produktionen 2012/2013 beräknas uppgå till ca 400-500 ton. 

Hittills har han enbart använt skogsråvara i sina produkter, men i framtiden räknar han med att även ha med hampa i tillverkningen av briketter, då hampa tillsammans med flis binder ihop briketterna på ett bra sätt. Hampa är dessutom bra på så vis att det brinner lugnt och länge. De briketter som han tillverkar har hittills enbart levererats till lokala växthus. Vad gäller pelletsproduktionen  har han hittills bara genomfört en försöksverksamhet, men denna produktion ska öka framöver. Den huvudsakliga målgruppen för pellets är villaägare.

Framtiden ser lite osäker ut säger Anders, där risken framför allt finns på det internationella planet. I Kanada bygger man exempelvis mycket stora anläggningar vilket kan påverka världsmarknadspriset. Man skulle kunna tro att priset på pellets följer prisutvecklingen på olja, men så är inte fallet, utan tvärtom har priset på pellets minskat något samtidigt som priset på olja stigit. Detta är dock inte något som oroar Anders som verkar på en lokal marknad, utan han har goda förhoppningar om att hans produkter även ska efterfrågas i framtiden.

-Jag ser inte konkurrensen som något större problem säger Anders. Detta beror på att jag är en så pass liten aktör och enbart är verksam på en lokal marknad. För mina kunder betyder närheten mest.