Urval: Lantbruk & landsbygd, LantbrukRensa urval
Din sökning gav 36 träffar
 • Möte om att förenkla för lantbrukarna

  2014-08-18

  Den 20-21 augusti träffas lantbruksdirektörerna och djurskyddscheferna från Sveriges länsstyrelser i Linköping. Anledningen är för att diskutera hur man kan förenkla för lantbrukare i myndighetskontakter.

 • Företagsstöd 2014

  Blommande rapsfält
  2014-06-26

  Söka företagsstöd - investeringsstöd för jordbruk 2014.

 • Vatten i fokus vid länsstyrelsernas seminarier i Almedalen

  Rätten till rent vatten
  2014-06-19

  Vatten som utmaning och möjlighet är ämnet för Sveriges länsstyrelsers gemensamma seminarier i Almedalen onsdagen den 2 juli.

 • Sista ändringsdag för SAM-ansökan

  Rätten till rent vatten
  2014-06-09

  Måndagen den 16 juni är den sista dagen du kan göra ändringar i din SAM-ansökan för 2014.

 • Rovdjursstängsel

  Rovdjursstängsel
  2014-05-19

  Från och med 19 maj 2014 går det återigen att ansöka om miljöinvestering för stängsel mot rovdjur.

 • Vi har nya telefonnummer

  Rovdjursstängsel
  2014-04-07

  Sedan i höstas har Länsstyrelsen inte längre kvar sina 013-nummer utan ringer istället från 010-nummer.

 • Årets Greppa Näringen-medlemmar och Årets Greppa Näringen-rådgivare utsedda!

  Rovdjursstängsel
  2014-03-24

  För tredje året i rad har Årets Greppa Näringen-medlemmar och Årets Greppa Näringen-rådgivare utsetts i Östergötland.

 • Nya bestämmelser om flyghavrebekämpning

  Rovdjursstängsel
  2014-03-21

  Numera gäller att all mark i Östergötland ska hållas fri från flyghavre. Även sedan tidigare har stora delar av Östergötland omfattats av kravet på att all mark ska hållas fri från flyghavre.

 • Lantbrukarna nöjda med Länsstyrelsens kontrollanter

  Betesmark med rödbruna kor under en stor ek
  2014-03-18

  Majoriteten av de lantbrukare som kontrollerades av Länsstyrelsen under 2013 var nöjda med både bemötandet och kompetensen hos kontrollanterna.

 • Dags att göra årets SAM-ansökan

  Betesmark med rödbruna kor under en stor ek
  2014-03-13

  SAM Internet är öppet för ansökan om jordbruksstöd 2014. Sista ansökningsdag är den 3 april.

 • Östgötska lantbrukare får gårdsstöd i början av december

  Foto: Göran Billeson
  2013-12-02

  Många östgötska lantbrukare får sina gårdsstöd utbetalade den 2 december. Drygt 500 miljoner kronor kommer att betalas ut till 97 procent av alla lantbrukare i Östergötland.

 • Slut på medel inom Landsbygdsprogrammet 2007-2013

  Foto: Göran Billeson
  2013-11-06

 • Förlängning miljöersättningar 2014

  Foto: Göran Billeson
  2013-09-19

  Vi har idag fått besked om att följande miljöersättningar kommer att kunna förlängas: betesmarker och slåtterängar, exklusive utvald miljö, certifierad ekologisk produktion eller kretsloppsinriktad produktion samt vallodling

 • Du kan inte söka förlängning för dina miljöersättningar fr.o.m. den 28 augusti

  Foto: Göran Billeson
  2013-08-28

  Gäller dig som har åtaganden som gäller t.o.m. 2013. Du kan inte söka förlängning för dina miljöersättningar fr.o.m. den 28 augusti, vilket tidigare sagts. Anledningen är att JV inte fått tillräcklig klarhet kring förutsättningarna för att förlänga åtaganden t.o.m. 2014.

 • Skärpta tag mot ökande vildsvinsstam

  Foto: Göran Billeson
  2012-12-05

  Vildsvinsstammen ökar snabbt i Östergötland med markskador och trafikolyckor som negativa följder. Länsstyrelsen Östergötland och Viltförvaltningsdelegationens organisationer arbetar för att minska antalet vildsvin. Länsstyrelsen uppmanar nu till att stoppa all utfodring av vildsvin, utom jaktåtel, ...

 • Många lantbrukare får gårdsstöd i början av december

  Foto: Göran Billeson
  2012-12-03

  Lantbrukare i Östergötland får sitt gårdsstöd tidigt. Den 3 december betalas gårdsstödet ut till 98 procent av de östgötska lantbrukarna.

 • 98% av länets lantbrukare får utbetalt gårdsstöd 3 dec

  Foto: Göran Billeson
  2012-11-23

  Under hösten är arbetet på lantbruksenheten som mest intensivt. Då ska kontrollarbete och handläggning göras klart inför utbetalningarna av gårdsstöd och miljöersättningar.

 • Fåglar i Fält - fältdag på Ulfåsa 28 nov

  Foto: Göran Billeson
  2012-11-09

  Vill du gynna fåglar och fågelvilt på gården? Hör och se exempel på hur du kan göra. Jordbruksverket inbjuder, i samarbete med Länsstyrelsen och Hushållningssällskapet, till en fältdag om fåglar i åkerlandskapet på Åby gård, Ulfåsa, onsdagen den 28 november. Fältdagen börjar kl 10:00 med kaffe. Begr...

 • Välkommen till Länsstyrelsens monter på Energi Öst

  Foto: Göran Billeson
  2012-10-03

  Länsstyrelsen hanterar många frågor inom energi- och klimatområdet. I vår monter kan du ställa frågor och få veta mer om hur man söker tillstånd, vilka bidrag som finns att få för energiinvesteringar och mycket annat.

 • Östgötska gårdar erbjuds energirådgivning

  Foto: Göran Billeson
  2012-10-03

  Lönsamheten inom jordbruket måste bli bättre samtidigt som kraven ökar på att jordbrukets klimatpåverkan ska minska. Nu tar Greppa Näringen ett större grepp på jordbrukets klimatfrågor och lanserar rå...