Nyhetsarkiv 

Din sökning gav 1355 träffar
 • Nytt stöd för lokala klimatinvesteringar

  2015-06-26

  Regeringen har beslutat om ett nytt statligt klimatinvesteringsstöd. Stödet ska gå till klimatinvesteringar på lokal nivå, i linje med lokala och regionala strategier.

 • Fortsatta insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck

  2015-06-26

  Länsstyrelsen Östergötland får två miljoner kronor av regeringen för att sprida information som ska motverka hedersrelaterat våld och förtryck, samt barn- och tvångsäktenskap och kvinnlig könsstympning.

 • Mer pengar till värdefull natur i Östergötland

  Svartåmynningen
  2015-06-26

  Genom beslutet om vårbudgeten fördelas mer pengar till skydd och skötsel av värdefull natur. För Östergötland innebär det 7 miljoner kronor ytterligare till markägarersättningar vid bildande av naturr...

 • Ökad bevakning av nya miljögifter

  Foto: Helene Ek Henning
  2015-06-25

  Föroreningar från bland annat brandsläckningsskum finns spridda i miljön. Det visar mätningar som Länsstyrelsen Östergötland har genomfört i samarbete med Motala ströms vattenvårdsförbund. Länsstyrels...

 • Båttur i Sankt Anna skärgård

  Båttur i Sankt Annas skärgård
  2015-06-25

  Följ med på båtutflykt i Sankt Annas skärgård söndag 5 juli. Vår naturvårdsförvaltare guidar bland djur och växter, berättar om livet i skärgården och vad det är som gör Sankt Annas skärgård så unik o...

 • Ungas rättigheter - vårt gemensamma ansvar

  Båttur i Sankt Annas skärgård
  2015-06-24

  Ett fungerande samarbete mellan skolan och myndigheter är en viktig grundpelare i arbetet med att hjälpa barn och unga som utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck. ”Våga se -Våga fråga - Våga agera” är rubriken för Länsstyrelsen Östergötlands seminarieserie i Almedalen.

 • Kris och panik i Almedalen

  Foto: Scandinav/Birger Lallo
  2015-06-23

  Hur klarar samhället av en större kris? Vilka förväntningar har medborgaren? Är myndigheternas uppdrag tydliga? Sveriges Länsstyrelser bjuder in till debatt om samhällets krisberedskap i Almedalen tis...

 • Fungerar strandskyddsreglerna?

  Strandskydd
  2015-06-22

  På onsdag 24 juni får vi chansen att tycka till om strandskyddsreglerna när strandskyddsdelegationen besöker Östergötland. Fungerar reglerna eller är det något i dem vi borde ändra? Länsstyrelsen, reg...

 • Naturum Tåkern en Utmärkt Upplevelse enligt Swedish Welcome

  Foto: Swedish welcome
  2015-06-22

  Nu är naturum Tåkern certifierat som en Utmärkt Upplevelse av Swedish Welcome. Både hemlig gäst och rådgivare har bedömt naturum inom en mängd områden, som gästvänlighet, städning, miljö och hållbarhe...

 • Klart med beslut om § 37a medel, Flyktingguider och familjekontakter

  Foto: Swedish welcome
  2015-06-18

  Länsstyrelsen har även i år haft möjlighet att lämna ersättning till landets kommuner för att stärka och utveckla verksamhet med flyktingguider och familjekontakter.

 • Upptäck kulturarv vid sjöar och vattendrag

  Bykhus. Illustratör: Niklas Johansson
  2015-06-18

  Vid sjöar och vattendrag finns många fina kulturmiljöer och lämningar med anknytning till vatten. Kvarnar, sågar, tvättstugor, broar och ängslador är exempel på sådana. Nu finns en broschyr framtagen ...

 • Stängt på midsommarafton

  Bykhus. Illustratör: Niklas Johansson
  2015-06-18

  På midsommarafton, fredag 19 juni, är Länsstyrelsen stängd. Måndag 22 juni har vi öppet som vanligt igen.

 • Landshövdingen föreslår nya regler för ökat bostadsbyggande

  Bykhus. Illustratör: Niklas Johansson
  2015-06-16

  Konkurrensen om små billiga lägenheter ökar i länet. Flera av länets kommuner saknar bostäder för bland annat nyanlända, vilket beror på bostadsplaneringen som helhet. Den slutsatsen drar Länsstyrelsen Östergötland i årets bostadsmarknadsanalys.

 • Bränning i Ämtö naturreservat

  Ämtö naturreservat
  2015-06-12

  Länsstyrelsen naturvårdsbränner ett skogsområde i Ämtö naturreservat, Valdemarsviks skärgård, lördag 13 juni 2015. Syftet med naturvårdsbränningen är att bevara naturtyper och gynna den biologiska mån...

 • Käringbergens gammelskog blir naturreservat

  Foto: Jens Johannesson
  2015-06-11

  Gammelskogen i Käringbergen har blivit naturreservat. I skogen finns många gamla och grova träd, en del av dem över 150 år.

 • Sju miljoner kronor till solel

  Foto: Nina Mellberg
  2015-06-11

  Tillväxtverket beviljar Länsstyrelsen Östergötland närmare sju miljoner kronor till insatser som ska leda till att fler små och medelstora företag satsar på solel. Pengarna kommer från den Europeiska ...

 • Kris och panik – samhällets förmåga och medborgarens förväntningar

  Stabsmöte under pågående kris.
  2015-06-09

  Tisdag 30 juni arrangerar Länsstyrelserna i samverkan tre seminarier under politikerveckan i Almedalen. Temat är samhällets krisberedskap. Vad förväntar sig medborgaren och klarar samhället att leva u...

 • Juno Blom klar med utredning om mäns våld mot kvinnor

  Foto: Anna Nilsen
  2015-06-08

  Regeringens särskilda utredare Juno Blom, lämnar idag betänkandet om en nationell strategi mot mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck till jämställdhetsminister Åsa Regnér.

 • Ny form för samarbete kring integration i länet

  Foto: Göran Billeson
  2015-06-04

  Ombildade Östergötlands integrationsråd har haft sitt första möte. Vid mötet, som ägde rum på Linköpings slott den 3 juni, presenterades ett förslag på ny regional överenskommelse för att stödja etabl...

 • Inför skolavslutningen: Föräldrar litar på att tonåringen inte dricker

  Tänk om vit text på rosa botten
  2015-06-03

  Så många som 75 procent av föräldrarna i Östergötland uppger att de alltid litar på sin tonåring när denne lovar att inte dricka på festen. Det visar en undersökning från Folkhälsomyndigheten. Enligt ...

Träffar per nyhetstyp