Din sökning gav 1251 träffar
 • Inbjudan till workshop om dammsäkerhet

  2015-01-30

  Dammägare, kommuner och räddningstjänstförbund bjuds in till en workshop för att få information om den nya dammsäkerhetslagstiftningen och diskutera vad den innebär för verksamhetsutövarna, kommunerna, räddningstjänsterna och Länsstyrelsen.

 • Statligt servicecenter planeras till Norrköping

  Foto: Göran Billeson
  2015-01-29

  Större delen av den statliga serviceverksamheten finns idag etablerad i Gävle och Östersund. Nu väljer Statens servicecenter att planera för att utöka verksamheten med ytterligare en etablering för st...

 • Ny rapport: Hemlöshet – en fråga om bostäder

  Foto: Göran Billeson
  2015-01-28

  För tre år sedan fick samtliga länsstyrelser i uppdrag att stödja landets kommuner i arbetet med att motverka hemlöshet. I Östergötland sker stöttningen främst genom nätverk och genom att öppna för di...

 • Länsmöte 3 februari

  Foto: Göran Billeson
  2015-01-27

  Samordning av livsmedelsinspektörerna i Östergötland inom MÖTA. Temat är fisk.

 • Samverkansmöte 18 februari

  Foto: Göran Billeson
  2015-01-27

  Samverkansmöte och seminarium om antibiotikaresistens för veterinärer och djurorganisationer i länet. Landshövdingen Elisabeth Nilsson inleder eftermiddagens seminarium.

 • Stormusslor i Östergötland - inventeringar 1999 - 2014

  flodpärlmussla
  2015-01-27

  En ny rapport sammanställer kunskapsläget om Östergötlands sötvattenslevande stormusslor. Rapporten blir bland annat ett viktigt verktyg i arbetet med hotade arter.

 • Nya regler för nedgrävning av död häst

  flodpärlmussla
  2015-01-23

  Från och med den 1 februari i år behövs inte något tillstånd från Länsstyrelsen för nedgrävning av död häst. Det är ett led i Jordbruksverkets förenklingsarbete.

 • Skydda träden vid arbete

  Skydda träd vid arbeten
  2015-01-23

  Det ligger ett stort värde i att så långt möjligt skydda träd vid diverse arbeten. Träden är viktiga för att skapa trivsel och variation i stadsmiljön. Gamla träd kan också ha en spännande historia oc...

 • Utbildningsinsats om hedersrelaterat våld och förtryck i Linköping

  Skydda träd vid arbeten
  2015-01-23

  Länsstyrelsen Östergötland har i uppdrag att främja och lämna stöd till insatser som syftar till att motverka hedersrelaterat våld och förtryck och att motverka att unga blir gifta mot sin vilja. Barn, unga och vuxna som utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck har rätt att få den hjälp och det...

 • Östergötlands natur - vad gjorde naturvårdsenheten 2014?

  Vad gjorde naturvårdsenheten 2014?
  2015-01-23

  Vill du veta hur skattepengarna för naturvård använts i Östergötland under 2014? Naturvårdsenheten har denna gång valt att göra en årsberättelse på ett mer visuellt och lättillgängligt sätt. Med mycke...

 • Naturreservat för fågel, fisk och människor får marint skydd

  Foto: Bo Gustafsson
  2015-01-22

  Östergötland har nu fått sitt sjätte havsområde med marint skydd. Området är Svensksundsvikens naturreservat på södra sidan av Bråviken, som Länsstyrelsen Östergötland har förnyat beslut och skötselpl...

 • Kurser och rådgivning för fårägare

  Tacka med lamm
  2015-01-22

  Under februari och mars kommer Länsstyrelsen i samarbete med Fä&Folk att hålla fyra kurser för fårägare. Veterinär Åsa Lindqvist är kursledare och erbjuder även kostnadsfri rådgivning.

 • Japans ambassadör besöker länet

  Tacka med lamm
  2015-01-21

  Östergötlands intresse för den japanska marknaden är brett och sträcker sig från högteknologi till hantverksprodukter i ull. Det avspeglas i programmet när ambassadör Seiji Morimoto kommer på besök till länet.

 • Länet samlas kring småkommuners utmaningar

  Tacka med lamm
  2015-01-19

  Små kommuner måste leva upp till samma krav som större kommuner. Med mindre organisation och medel är det en utmaning att hantera frågor som bostadsbyggande, integration och arbetslöshet. Länsstyrelsen Östergötland har bjudit in riksdagspolitiker, myndigheter och länets småkommuner för att diskutera...

 • Dioxinhalter i sik från Vättern överskrider gränsvärdet för livsmedel

  Sik. Foto: Camilla Zilo, Länsstyrelsen i Jönköpings län
  2015-01-14

  Sik från Vättern kan innehålla högre halter av dioxiner och PCB än vad som är tillåtet enligt gränsvärdet för livsmedel. Det konstaterar länsstyrelserna runt Vättern i en gemensam skrivelse till yrkes...

 • Offentlig mat och dess påverkan på miljön

  Sik. Foto: Camilla Zilo, Länsstyrelsen i Jönköpings län
  2015-01-13

  Offentlig upphandling av mat kan innebära långt mer än köp av ett antal portioner till ett visst pris. Maten kan bli en del av pedagogiken, miljön och det lokala företagandet. Dessa många hänsynstaganden kommer att belysas vid ett seminarium som Länsstyrelsen Östergötland arrangerar i samband med mi...

 • Förändringar i strandskyddet vid kusten

  Foto: Henrik Witt
  2015-01-13

  Länsstyrelsen har regeringens uppdrag att se över och fatta beslut kring områden med utvidgat strandskydd i Östergötland. Efter en noggrann översyn har beslut fattats om nya gränser i kustkommunerna N...

 • Varning för stormen Egon i Östergötland

  Foto: Henrik Witt
  2015-01-10

  Vindar upp till 25 meter i sekunden och fortsatt nederbörd i form av snö och senare regn. Så ser väderprognosen ut för lördagkvällen och natten mot söndag i länet. Länsstyrelsen uppmanar allmänheten till försiktighet och poängterar risken för fallande träd.

 • Samrådsmöten för bättre vatten

  Glan_listbild
  2015-01-09

  Rent vatten är en vardagsvara vi inte klarar oss utan. Det är grunden för allt liv och hjärtat i de naturliga ekosystemen. Vatten är nödvändigt för att bygga social och ekonomisk välfärd. Så hur ska v...

 • Nya och ändrade föreskrifter för lantbrukets djur

  Glan_listbild
  2015-01-08

  Jordbruksverket har ändrat vissa regler för hur lantbruksdjuren ska hållas och skötas. Reglerna gäller främst för fjäderfä, nötkreatur och grisar. De flesta reglerna trädde i kraft den 1 november 2014.

Träffar per nyhetstyp