Nyhetsarkiv 

Din sökning gav 1365 träffar
 • Nytt stöd för lokala klimatinvesteringar

  Klimatinvesteringsstöd
  2015-07-30

  Regeringen har beslutat om ett nytt statligt klimatinvesteringsstöd. Stödet ska gå till klimatinvesteringar på lokal nivå, i linje med lokala och regionala strategier. Syftet är att minska utsläppen a...

 • Fler får tillgång till fiber

  Fler får tillgång till fiber
  2015-07-29

  Tillgången till bredband med hög kapacitet på landsbygden ökar i länet. Det nationella delmålet för 2015 har uppnåtts och länets egna mål är inom räckhåll, men anslutningstakten måste öka för att de n...

 • Ny folder om Kinda kanal

  Paddla är ett härligt sätt att uppleva Kinda kanals vattensystem
  2015-07-27

  Sugen på att upptäcka friluftslivet kring Kinda kanals vattensystem? En ny kartfolder finns nu som ger dig vägledning, information och tips oavsett om du vill vandra, fiska, paddla, bada eller åka båt...

 • Välkommen till en traditionsenlig Boködag

  bokö
  2015-07-17

  Följ med till naturreservatet Bokö och upplev det fantastiskt vackra kultur- och skärgårdslandskapet i Gryts skärgård.

 • Hög fart på inventeringsfronten när naturens mångfald undersöks

  fjäril
  2015-07-16 Pressmeddelande:

  Under sommaren arbetar Länsstyrelsen med flera projekt för att kartlägga och följa den biologiska mångfalden i länet. Med bättre kunskap har vi möjligheten att förbättra skötsel och hänsyn i naturen s...

 • De värdefulla skogarna vid Rövareberget i Kolmården får skydd

  Rövarebergets naturreservat
  2015-07-03

  Gammal granskog och gammelaspar med många skyddsvärda svampar, djur och växter bevaras nu för framtiden. Rövareberget blir Östergötlands 232:a naturreservat. Här finns minnen från skogsbygdens bondela...

 • Så minskar du risken för sommarmagsjuka – tvätta händerna och stek igenom hamburgaren!

  Informationsplansch EHEC. Bild: Jordbruksverket.
  2015-07-03

  Under sommarmånaderna ökar risken att drabbas av magsjuka på grund av bakterier. De vanligaste smittorna är Salmonella, Ehec, Campylobakter eller Yersinia. En stor del av de som drabbas av dessa sjukd...

 • 8 miljoner kronor till solceller i länet

  Informationsplansch EHEC. Bild: Jordbruksverket.
  2015-07-02

  Länsstyrelsen Östergötland har fått drygt 8 miljoner kronor till stöd för installation av solceller i år.

 • Föroreningar vid Brandsnäs såg undersöks

  Informationsplansch EHEC. Bild: Jordbruksverket.
  2015-07-02

  Rester av träskyddsmedel har hittats vid det före detta sågverket Brandsnäs såg på Torpön i Ydre kommun. Det visar provtagningar i området, som Länsstyrelsen Östergötland låtit göra.

 • Kris och panik i Almedalen lockade nästan 400 besökare

  Informationsplansch EHEC. Bild: Jordbruksverket.
  2015-07-02

  De tre seminarierna om samhällets krishantering lockade under förmiddagen nästan 400 besökare till Länsstyrelsens trädgård i Visby. Under ledning av Annika Nordgren Christensen gav ett stort antal aktörer sin bild av hur samhället hanterar sina kriser och om vi är riggade på rätt sätt.

 • Nytt stöd för lokala klimatinvesteringar

  Informationsplansch EHEC. Bild: Jordbruksverket.
  2015-06-26

  Regeringen har beslutat om ett nytt statligt klimatinvesteringsstöd. Stödet ska gå till klimatinvesteringar på lokal nivå, i linje med lokala och regionala strategier.

 • Fortsatta insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck

  Informationsplansch EHEC. Bild: Jordbruksverket.
  2015-06-26

  Länsstyrelsen Östergötland får två miljoner kronor av regeringen för att sprida information som ska motverka hedersrelaterat våld och förtryck, samt barn- och tvångsäktenskap och kvinnlig könsstympning.

 • Mer pengar till värdefull natur i Östergötland

  Svartåmynningen
  2015-06-26

  Genom beslutet om vårbudgeten fördelas mer pengar till skydd och skötsel av värdefull natur. För Östergötland innebär det 7 miljoner kronor ytterligare till markägarersättningar vid bildande av naturr...

 • Ökad bevakning av nya miljögifter

  Foto: Helene Ek Henning
  2015-06-25

  Föroreningar från bland annat brandsläckningsskum finns spridda i miljön. Det visar mätningar som Länsstyrelsen Östergötland har genomfört i samarbete med Motala ströms vattenvårdsförbund. Länsstyrels...

 • Båttur i Sankt Anna skärgård

  Båttur i Sankt Annas skärgård
  2015-06-25

  Följ med på båtutflykt i Sankt Annas skärgård söndag 5 juli. Vår naturvårdsförvaltare guidar bland djur och växter, berättar om livet i skärgården och vad det är som gör Sankt Annas skärgård så unik o...

 • Ungas rättigheter - vårt gemensamma ansvar

  Båttur i Sankt Annas skärgård
  2015-06-24

  Ett fungerande samarbete mellan skolan och myndigheter är en viktig grundpelare i arbetet med att hjälpa barn och unga som utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck. ”Våga se -Våga fråga - Våga agera” är rubriken för Länsstyrelsen Östergötlands seminarieserie i Almedalen.

 • Kris och panik i Almedalen

  Foto: Scandinav/Birger Lallo
  2015-06-23

  Hur klarar samhället av en större kris? Vilka förväntningar har medborgaren? Är myndigheternas uppdrag tydliga? Sveriges Länsstyrelser bjuder in till debatt om samhällets krisberedskap i Almedalen tis...

 • Fungerar strandskyddsreglerna?

  Strandskydd
  2015-06-22

  På onsdag 24 juni får vi chansen att tycka till om strandskyddsreglerna när strandskyddsdelegationen besöker Östergötland. Fungerar reglerna eller är det något i dem vi borde ändra? Länsstyrelsen, reg...

 • Naturum Tåkern en Utmärkt Upplevelse enligt Swedish Welcome

  Foto: Swedish welcome
  2015-06-22

  Nu är naturum Tåkern certifierat som en Utmärkt Upplevelse av Swedish Welcome. Både hemlig gäst och rådgivare har bedömt naturum inom en mängd områden, som gästvänlighet, städning, miljö och hållbarhe...

 • Klart med beslut om § 37a medel, Flyktingguider och familjekontakter

  Foto: Swedish welcome
  2015-06-18

  Länsstyrelsen har även i år haft möjlighet att lämna ersättning till landets kommuner för att stärka och utveckla verksamhet med flyktingguider och familjekontakter.

Träffar per nyhetstyp