Nyhetsarkiv 

Din sökning gav 1539 träffar
 • Allmänna och särskilda besöksregler inför vårens kosläpp

  2016-05-03

  För att minska risken för smittspridning, finns det flera saker du bör tänka på om du besöker en anläggning med djur eller om du själv anordnar besök.

 • Öppettider under Kristi himmelsfärd

  2016-05-03

  Under Kristi himmelsfärd har receptionen begränsade öppettider.

 • Djurskyddets utveckling i Sverige 2015

  2016-05-02

  I en ny rapport som Jordbruksverket presenterar idag ger Jordbruksverket en översiktlig bild över djurskyddsläget i Sverige. Djurskyddsrapporten är ett komplement till den årliga redovisningen av länsstyrelsernas djurskyddskontroller som också presenteras idag

 • Stort grattis på 70-årsdagen H.M. Konungen önskar samtliga länsstyrelser!

  2016-04-30

  Idag har länsstyrelserna och Svenska Turistföreningen överlämnat en gemensam gåva i form av ett gåvobevis på ett fadderskap inom initiativet ”Stötta Kungsleden” till H.M. Konungen. Gåvan går oavkortat till att tillgänglighetsanpassa STF Abiskojaure fjällstuga och H.M.

 • Så ska Östergötlands landsbygd utvecklas

  Landsbygd
  2016-04-29

  Den 3 maj besöker Parlamentariska landsbygdskommittén Östergötland för att träffa regionala aktörer som på olika sätt jobbar med landsbygdsfrågor.

 • Nu börjar säsongen för naturvårdande skogsbränning

  Landsbygd
  2016-04-29

  Det femåriga EU-projekt Life Taiga går nu in på sitt andra år. Under projekttiden ska cirka 120 kontrollerade naturvårdsbränningar genomföras. Bränningssäsongen startar nu i maj och pågår fram till september.

 • Är det svartsprit i krogglaset?

  Landsbygd
  2016-04-28

  Idag genomför Länsstyrelserna i Östergötland, Örebro, Västmanland och Södermanland en utbildningsdag för kommunala alkoholhandläggare och polis.

 • Elisabeth Nilsson får förlängt förordnande som landshövding

  Elisabeth
  2016-04-22

  Regeringen har fattat beslut om att förlänga Elisabeth Nilssons förordnande som landshövding för Östergötlands län till och med 31 augusti 2018. Elisabeth Nilsson har varit Östergötlands landshövding ...

 • Bidra till övervakning av våra trollsländor!

  Grön mosaikslända. Foto: Tommy Karlsson
  2016-04-21

  Vill du hjälpa till med att öka kunskapen om våra trollsländor? Då är du välkommen att söka efter sju trollsländearter som uppmärksammas via en nationell kampanj i år. Kampanjen utlyses av ArtDatabank...

 • Fler gym diplomeras i arbetet mot dopning

  Grön mosaikslända. Foto: Tommy Karlsson
  2016-04-20

  Nu på torsdag växer skaran av gym som aktivt arbetar mot dopning. Då diplomeras ytterligare träningsanläggningar inom projektet ”100% ren hårdträning i Östergötland”.

 • Niclas Bäckman gick från vattenekolog till funktionschef

  Niclas Bäckman jobbar med vatten
  2016-04-14

  På länsstyrelsen kan utveckling och karriär betyda många olika saker; att bli chef, att börja jobba på en annan enhet, att fortsätta inom samma arbetsområde men med nya arbetsuppgifter, att bli specia...

 • Inför vårens kosläpp

  Niclas Bäckman jobbar med vatten
  2016-04-14

  Inför vårens kosläpp, en påminnelse om regler för hygien.

 • Greppa Näringens lantbrukardag 2016

  Greppa Näringen
  2016-04-13

  Kom och se smarta åtgärder som både lantbruket och miljön tjänar på.

 • Östergötlands nätverk för Förintelsens minnesdag anordnar symposium om antisemitism

  Greppa Näringen
  2016-04-12

  Nätverket för Förintelsens minnesdag anordnar ett symposium om antisemitism. Deltar gör bland annat Henrik Bachner, fil dr i idéhistoria, Lars Dencik, professor emeritus i socialpsykologi samt nätverkets ordförande landshövding Elisabeth Nilsson.

 • Inventering visar på ökat antal lodjur

  Greppa Näringen
  2016-04-11

  Det preliminära resultatet av rovdjursinventeringen 2015/2016 visar på ett ökat antal lodjur i länets södra och norra del. Det är därför viktigt att tänka på att öka tillsynen av tamdjuren under våren och försommaren.

 • Långsiktiga konsekvenser av ett ökat flyktingmottagande

  Greppa Näringen
  2016-04-08

  Inom ramen för krisberedskapssamarbetet Samverkan Östergötland bildades en analysgrupp i december förra året. Gruppen, vars syfte har varit att analysera de långsiktiga effekterna av flyktingmottagandet, ska nu presentera sina resultat.

 • Sällsynt svamp funnen

  Stäppfingersvamp
  2016-04-06

  Stäppfingersvamp, en starkt hotad och mycket sällsynt art, har för första gången påträffats i Östergötland. Fyndet gjordes i en grustäkt i Mjölby med mycket höga naturvärden. Svampen är i övrigt endas...

 • Bostadsrättsförening får stöd till laddstationer för elbilar

  Thomas Adolfsén/Scandinav
  2016-04-06

  Bostadsrättsföreningen Gasellen i Linköping har beviljats 40 000 kr för att bygga två laddstationer för elbilar. Nu hoppas Länsstyrelsen Östergötland att fler bostadsrättsföreningar ska ansöka om stöd...

 • Kommuner kan söka pengar för flyktingmottagande

  Thomas Adolfsén/Scandinav
  2016-04-05

  Länets kommuner kan nu söka pengar från Länsstyrelsen Östergötland för flyktingmottagande och familjekontakter till nyanlända. Totalt rör det sig om 5 miljoner kronor som ska fördelas.

 • Ny anvisningsmodell för ensamkommande barn från 1 april

  Thomas Adolfsén/Scandinav
  2016-04-04

  Nu är en ny anvisningsmodell för asylsökande ensamkommande barn beslutad. Med den ska fördelningen av barnen mellan landets kommuner bli jämnare, och kommunerna ska få bättre planeringsförutsättningar.

Träffar per nyhetstyp