Din sökning gav 1131 träffar
 • Information om risken med adoption av gatuhund

  Hund
  2014-07-25

  Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) varnar för att hundarna kan bära på olika smittor. Nyligen rapporterades ett fall av kutan dirofilarios hos en hund som kommit från Rumänien. Fler fall av så ...

 • Råd i värmen

  Det är viktigt att dricka vatten.
  2014-07-23

  Det är högtryck och väldigt varmt i länet. Här är några råd för hur du tar hand om dig och de runt omkring dig i värmen.

 • Eldningsförbud i hela Östergötland

  Det är viktigt att dricka vatten.
  2014-07-23

  Länsstyrelsen Östergötland har efter samråd med länets kommuner och berörda myndigheter fattat beslut om eldningsförbud i hela länet. På grund av den senaste tidens värme och torka är brandrisken nu mycket stor i hela länet. Eldningsförbudet gäller från och med den 24 juli och tillsvidare.

 • Fokus på könsstympning i nyheterna

  Det är viktigt att dricka vatten.
  2014-07-23

  Länsstyrelsens Juno Blom medverkade på tisdagskvällen i SVT:s nyhetsprogram Aktuellt. Programmet tog upp en del av problematiken kring könsstympning av flickor och kvinnor. Juno Blom berättade om hur arbetet mot könsstympning har bedrivits i Norrköping. Norrköping är pilotkommun för Länsstyrelsens r...

 • Så ska jordbruk och vatten samsas i framtidens klimat

  Damm vid Skenaån.
  2014-07-09

  Både vattnet och jordbruket kommer att påverkas av förändringar i klimatet. Länsstyrelsen Östergötland tar nu ett helhetsgrepp i de frågorna. I projektet ”Jordbruk och vattenmiljöer i ett förändrat kl...

 • Så ska dricksvattnet säkras i Östergötland

  Foto: Länsstyrelsen Östergötland
  2014-07-07

  Länsstyrelsen Östergötland har tagit fram en regional vattenförsörjningsplan för Östergötlands län i nära samarbete med länets kommuner.

 • Gryts skärgård utsedd till svensk pärla

  Torrö i Gryts skärgård
  2014-07-03

  Gryts skärgård har utsetts till en av 21 svenska pärlor. Världsnaturfonden WWF står bakom utnämningen.

 • Studieresa till Lettland

  Engure
  2014-07-03

  Naturvårdsenheten genomförde en mycket lyckad studieresa till Lettland i våras. Engure Nature Park, Kemeri National Park och Gauja National Park besöktes. Besöksanläggningar, restaurerade strandängar,...

 • Lyckad dag om vattenfrågor

  Välbesökt temadag om vatten
  2014-07-02

  Rätten till rent vatten är en fråga som engagerar. Länsstyrelsernas seminarier drog en stor och intresserad publik till Länsstyrelsens trädgård i Visby.

 • Lägesbild Newcastlesjuka hos fjäderfä i länet

  Välbesökt temadag om vatten
  2014-07-02

  Några nya misstänkta besättningar med Newcastlesjuka har inte hittats av jordbruksverket. Man arbetar vidare med att spåra källan till smittan i besättningarna med fjäderfä. De berörda gårdarna har kontaktats.

 • Beslut om restriktioner med anledning av misstänkt Newcastlesjuka i Östergötland

  Höns
  2014-06-30

  För en vecka sedan konstaterades Newcastlesjuka på en gård med värphöns i Norrköping. Nu finns det en stark misstanke om att ytterligare en gård med värphöns har drabbats av den smittsamma fågelsjukdo...

 • Viktigt steg i bullerfrågan

  Vy från Drottningtornet
  2014-06-27

  Riksdagen har beslutat om ändringar i miljöbalken och plan- och bygglagen för att undvika konflikter i bullerfrågor mellan de båda lagstiftningarna. Lagändringarna är en grund för det fortsatta arbete...

 • Nya lagar hotar vattenkraften

  Vy från Drottningtornet
  2014-06-27

  Vattenverksamhetsutredningen lämnade i juni sitt slutbetänkande kring ändrade regler för vattenverksamhet. Vilka konsekvenser får utredningen för energiförsörjningen och för vattenmiljöerna? Länsstyrelserna debatterar frågan i Almedalen under rubriken "Nya lagar hotar vattenkraften".

 • Länsstyrelsen har nationellt uppdrag gällande hedersvåld och förtryck

  Vy från Drottningtornet
  2014-06-26

  I september 2013 fick Länsstyrelsen Östergötland i uppdrag av regeringen att undersöka hur verksamheter och myndigheter i Sverige arbetar eller har arbetat såväl för att förebygga och förhindra könsstympning av flickor och kvinnor som att undersöka vilket stöd de som redan utsatts för könsstympning ...

 • Satsning på observationsbesök under sommarens festivaler

  Festival
  2014-06-26

  Länsstyrelserna kommer i sommar att kartlägga hur festivalsverige ser ut med fokus på alkoholservering, tobaksförsäljning och marknadsföring. God kunskap, samverkan mellan myndigheter, en ansvarsfull ...

 • Företagsstöd 2014

  Blommande rapsfält
  2014-06-26

  Söka företagsstöd - investeringsstöd för jordbruk 2014.

 • Bostadsbyggandet ökar - men det behövs en bättre boendeplanering

  Blommande rapsfält
  2014-06-25

  Bostadsbyggandet i Östergötland har ökat under 2013 jämfört med tidigare år, visar Länsstyrelsens regionala bostadsmarknadsanalys för 2014. I stort sett hela ökningen har skett i Linköping och Norrköping. Men flera kommuner i Östergötland anser att man har för lite bostäder. Länsstyrelsen har tidiga...

 • Nu anpassar vi Östergötland till klimatförändringarna

  Klimatanpassning
  2014-06-25

  Länsstyrelsen Östergötland har tagit fram en regional handlingsplan med åtgärder för klimatanpassning i nära samarbete med länets kommuner och andra aktörer.

 • Vatten eller bröd – måste vi välja i framtiden?

  Klimatanpassning
  2014-06-25

  Tillgång till rent vatten är livsnödvändigt för såväl människan som djur och växter. Jordbruket behövs för vår matförsörjning, men bidrar samtidigt till övergödning av vattenmiljöerna. Länsstyrelserna ställer i Almedalen frågan om hur vi löser denna konflikt.

 • Restriktioner gällande fåglar på grund av newcastleutbrott i Norrköpings kommun

  Skydds- och övervakningsområde
  2014-06-24

  Om du ska förflytta fjäderfä eller andra fåglar inom det övervakningsområde som skapats kring den hönsbesättning som drabbats av newcastlesjukan i Norrköpings kommun krävs tillstånd från Länsstyrelsen...

Träffar per nyhetstyp