Nyhetsarkiv 

Din sökning gav 1437 träffar
 • Säsongsavslutning Örnens dag på naturum Tåkern

  Havsörn
  2015-12-06

  Säsongens sista evenemang söndag 6 december på naturum Tåkern är Örnens dag. Tåkerns fältstation visar örn och vinterfåglar från fågeltornet samt bakar våfflor och brygger kaffe, som säljs till förmån...

 • Fladdermöss visar förändringar i landskapet

  Dammfladdermus. Foto: Ivo Niermann
  2015-11-26

  Länsstyrelsen har nyligen publicerad en rapport med resultat från alla fladdermus-inventeringar som gjorts i Östergötland under åren 2004-2014. Resultatet visar bland annat att vi har 12 arter i Öster...

 • Ägardirektiv till allmän nytta

  Foto: Gustaf Johansson
  2015-11-25

  Många kommuner utnyttjar inte möjligheten att låta sina allmännyttiga bostadsföretag underlätta inträdet på bostadsmarknaden för personer som riskerar att hamna utanför. Det konstaterar länsstyrelsern...

 • Arbetet med dammregister slutförs

  Damm vid Folkström, Finspång kommun
  2015-11-25

  I Östergötland finns drygt 500 dammanläggningar av varierande storlek. För att få bättre kunskap om vem som rår om dammarna har Länsstyrelsen under de senaste åren arbetat med att sammanställa informa...

 • Tävla mot Landshövdingen!

  Elisabeth är redo att börja kryssa reservat! Foto: Mirja Kalms
  2015-11-25

  Vem är Östergötlands flitigaste reservatsbesökare under 2016? Vågar du anta utmaningen och tävla mot vår landshövding Elisabeth Nilsson?

 • Musselodlingsprojekt får stöd

  Bild på musslor i ett finmaskigt nät.
  2015-11-25

  Ett stort projekt som ska pröva om musselodling kan vara ett sätt att rädda den övergödda Östersjön tilldelas 50 miljoner kronor i stöd från EU:s Östersjöprogram. Projektet leds av Region Östergötland...

 • Intensivt arbete inför årets utbetalningar av jordbrukarstöd

  Bild på musslor i ett finmaskigt nät.
  2015-11-24

  Just nu pågår ett intensivt arbete för att kunna betala ut drygt sex miljarder kronor i jordbrukarstöd innan årsskiftet. Resterande tre miljarder kommer att betalas ut från och med januari. Årets utbetalningar blir senare än tidigare år som en följd av stora förändringar i regelverken och att helt n...

 • Ont om döda tallar

  Död tallved är en bristvara i skogen
  2015-11-23

  Länsstyrelsen har gjort en uppföljning av död ved i några barrskogsreservat i Östergötland. Lite oväntat visade uppföljningen att det nästan bara är granved som är vanlig, medan tallved är ovanlig och...

 • Trafikutskottet diskuterar Ostlänken vid besök i länet

  Död tallved är en bristvara i skogen
  2015-11-20

  På måndag 23 november besöker riksdagens trafikutskott Länsstyrelsen Östergötland för att diskutera Ostlänken under ett seminarium med särskilt inbjudna gäster. I samband med seminariet anordnas en presskonferens.

 • Satsning på marina inventeringar

  Kattedalsfjärden
  2015-11-20

  I Östergötland finns för närvarande få skyddade utsjöområden i det yttersta havsbandet. I innerskärgården behöver fler laguner och grunda vikar ett bättre skydd. Länsstyrelsen har av Havs- och vatten...

 • Medel till fortsatt vattenvård i Svartån och Lillån

  Lillån
  2015-11-19

  Vattenmiljöerna i Svartån och Lillån nedströms sjön Sommen hyser naturvärden utöver det vanliga. Här lever hotade arter som utter, flodpärlmussla och tjockskalig målarmussla. Området fungerar även som...

 • Fördelning av nyanlända och ensamkommande

  Lillån
  2015-11-19

  Nu har Arbetsförmedlingen, länsstyrelserna och Migrationsverket slagit fast en fördelning mellan länen. Nästa år behöver 21 700 nyanlända invandrare hjälp med att hitta en bostad i någon av Sveriges kommuner. Dessutom behövs totalt 40 000 platser för asylsökande ensamkommande barn.

 • Nya chefer på naturvårdsenheten

  Maria och Emma.
  2015-11-18

  De tycker det är roligt att arbeta med människor. Därför sökte Emma och Maria jobben som funktionschefer på naturvårdsenheten när enheten gjorde en omorganisation. Fem arbetsgrupper slogs ihop till tv...

 • Alla kan hjälpa till att skydda antibiotikan

  Bild på händer som håller antibiotika
  2015-11-18

  Tvätta händerna för att undvika smitta, och lämna in överbliven antibiotika till apoteket. Det är två tips för att skydda antibiotikan. I dag, den 18 november, uppmärksammar svenska myndigheter och or...

 • Utbildningar i systemet VISS

  Bild på händer som håller antibiotika
  2015-11-16

  VattenInformationsSystem Sverige (VISS) innehåller information om Sveriges större sjöar, vattendrag, grundvatten och kustvatten. Vi kommer att hålla live-visningar av systemet i vecka 47 och 48.

 • Störningar på webbplatsen

  Bild på händer som håller antibiotika
  2015-11-16

  På grund av tekniskt underhåll kan störningar förekomma på webbplatsen måndag kväll den 16 november mellan klockan 19:30 och 21:00.

 • Ambassadörer från Mexiko och Colombia träffar näringslivet i Östergötland

  Bild på händer som håller antibiotika
  2015-11-16

  Fyra östgötska IT-bolag får chansen att berätta om sin verksamhet för ambassadör Sonia Duran från Colombia och ambassadör Agustin Gasca från Mexiko på Linköpings slott den 18 november. Landshövding Elisabeth Nilsson är värd för besöket och under dagen gör ambassadörerna även studiebesök på Siemens o...

 • Har du sökt ett åtagande för Särskild skötsel med start 2015?

  Tre svartvita kor på bete
  2015-11-12

  Länsstyrelsen har nu påbörjat utskicken av förslag till åtagandeplaner inom Miljöersättning för betesmarker och slåtterängar. Det är endast de som har gjort en ansökan om Särskild skötsel som får info...

 • Sex miljoner till laddstationer för elfordon

  Tre svartvita kor på bete
  2015-11-11

  Nu ska det bli fler laddstationer för elfordon i din närhet. Tekniska verken har fått sex miljoner kronor i stöd för att uppföra laddstationer i Östergötland och Södra Sörmland, med fokus på Linköping och Katrineholm.

 • Resultat Greppa Näringen

  Logo Greppa
  2015-11-11

  Resultat av rådgivningen sedan starten år 2001

Träffar per nyhetstyp