Nyhetsarkiv 

Din sökning gav 1335 träffar
 • Film från invigningen av Getåravinens naturreservat

  Getåravinen
  2015-05-29

  Den 12 maj 2015 invigde Länsstyrelsen Östergötland tillsammans med Norrköpings kommun Getåravinens naturreservat. Här kan du titta på en kort film från invigningen.

 • Östgötabänken pratar om viktiga frågor i Norrköping

  Foto: Göran Billeson
  2015-05-29

  De östgötska riksdagsledamöterna samlas den 1 juni i Norrköping. Resan görs på initiativ av landshövding Elisabeth Nilsson, som varje år bjuder in till besök i någon av länets kommuner.

 • Störning på webbplatsen fredag den 29 maj

  Foto: Göran Billeson
  2015-05-28

  Med anledning av planerat underhållsarbete kan kortare avbrott förekomma på webbplatsen under fredag kväll den 29 maj.

 • Seminarie - Tullens arbete mot dopningsmedel

  Tullens arbete mot dopningsmedel
  2015-05-27

  Länsstyrelsen Östergötland och Östergötlands Idrottsförbund bjuder in professionella, politiker med flera till en serie med tre föreläsningar om dopningens effekter och utbredning under 2015. Dessa sk...

 • Årets Linköpingsföretagare utses på slottet

  Tullens arbete mot dopningsmedel
  2015-05-27

  Den 28 maj utses årets företagare i Linköping. Det är Företagarna Linköping som delar ut priset på Linköpings slott.

 • Samlat grepp mot våldsbejakande extremism

  Foto: Maria Hedberg
  2015-05-26

  Hur kan organisationer och myndigheter i Östergötland utveckla arbetet mot våldbejakande extremism? Länsstyrelsen Östergötland bjöd den 25 maj in till en konferens för att belysa problembilden både lo...

 • Indisk affärspionjär besöker länet

  Foto: Maria Hedberg
  2015-05-26

  Den indiska affärspersonligheten Lila Poonawalla besöker Östergötland den 27 maj. Landshövding Elisabeth Nilsson är värd för besöket. Under dagen hålls ett seminarium om affärsmöjligheter i Indien, där Indiens ambassadör deltar.

 • Nytt nummer av Grödan ute

  Obesprutad kantzon med blåklint och vallmo
  2015-05-22

  Årets andra nummer av Lantbruksenhetens tidning Grödan kommer i lantbrukshushållens brevlådor första veckan i juni. Redan nu kan du läsa tidningen här på vår hemsida.

 • Europa firar Natura 2000-dagen den 21 maj

  Foto: Lars Gezelius
  2015-05-21

  Trots att vi i Östergötland har 277 Natura 2000-områden, är det få som känner till detta nätverk av platser med värdefull natur. Detsamma gäller i stora delar av EU. Den 21 maj har utsetts till Natura...

 • Landshövdingen skriver krönika om svensk mat

  Bild krönika
  2015-05-19

  Under våren har landshövding Elisabeth Nilsson skrivit krönikor i tidningarna Mera Linköping och Mera Norrköping med Länsstyrelsen Östergötlands profilfrågor som utgångspunkt. Idag handlar krönikan om...

 • Östgötsk teknik lockar finske ambassadören till länet

  Bild krönika
  2015-05-19

  Många östgötska företag har verksamhet i vårt östra grannland Finland. Torsdag 21 maj fördjupar vi de affärsmässiga kontakterna ytterligare när ambassadör Jarmo Viinanen besöker länet och vi visar upp ett axplock av den östgötska tekniken.

 • Kinesisk delegation besöker skolor i Linköping

  Bild krönika
  2015-05-13

  En delegation från Jiangsuprovinsen i Kina besöker Östergötland den 18-19 maj. Syftet med besöket är främst att diskutera utbyte mellan skolor i Jiangsu och Östergötland.

 • Ung lantbrukare och nyfiken på ekologisk produktion?

  Traktor med System Cameleon i fält
  2015-05-11

  Följ med på en fältträff med föredrag, presentation av företag och demokörning av System Cameleon.

 • Beviljade medel till samhällsinformation på modersmål

  Traktor med System Cameleon i fält
  2015-05-11

  Regionbiblioteket Östergötland har av Länsstyrelsen Östergötland blivit beviljade medel för att översätta kursmaterial avseende samhällsorientering på modersmål till engelska. Länsstyrelsen Östergötland har i sin tur beviljats medel från Post-och Telestyrelsen. Arbetet är en del av en utökad samhäll...

 • Tobaksförsäljningen till unga måste minska

  Foto: Jörgen Wiklund
  2015-05-11

  Nio av tio som börjar röka gör det innan de fyllt 18 år. Ett sätt för ungdomar att få tag i tobak är att köpa den själv. Det innebär att det finns butiker som slarvar med att fråga om legitimation. Åt...

 • Som på Emils tid i Södra Bråta Ydre

  Scannat foto från tiden för inspelningarna av Emil-filmerna på 70-talet
  2015-05-09

  Bland gärdesgårdar och slåtterängar på gården Södra Bråta i Svinhults socken spelades flera av scenerna i Emil-filmerna in. Kom och känn er som Emil och Ida för en dag! Den 30 maj visas miljöerna krin...

 • Landshövdingen kritisk till åtgärdsprogram för vatten

  Scannat foto från tiden för inspelningarna av Emil-filmerna på 70-talet
  2015-05-08

  Vattenförvaltningen har lagt fram ett nytt åtgärdsprogram för vatten som ska gälla under 2015-2021. Landshövdingen i Östergötlands län, Elisabeth Nilsson, är kritisk till åtgärdsprogrammet. Hon menar att det saknar balans mellan olika samhällsintressen som påverkas av förslaget.

 • Nu inviger vi Getåravinen som naturreservat

  Getåbäcken
  2015-05-07

  Getåravinen har länge varit ett omtyckt besöksområde i Norrköpings närhet. På tisdag 12 maj invigs den vackra ravinen med den strömmande bäcken som naturreservat av Länsstyrelsen Östergötland och Norr...

 • Metodstöd för samordnad etablering

  Getåbäcken
  2015-05-07

  Nu finns en ny version av metodstödet för lokala överenskommelser om nyanländas etablering. I denna version lyfts bland annat etablering på lika villkor och jämställdhetsintegrering i etableringsprocessen.

 • Fria vandringsvägar för fisk i Lillån

  Huru damm
  2015-05-06

  Sommenöringen har åter fria vandringsvägar i Lillån i Boxholm. Den övre dammen öppnades upp för en tid sedan genom en ny fiskväg. Nu har även det nedre vandringshindret, Huru damm vid Strålsnäs, tagit...

Träffar per nyhetstyp