Din sökning gav 1196 träffar
 • Länsstyrelsen har engagerade medarbetare visar undersökning

  2014-10-22

  Länsstyrelsen Östergötland är bra på bemötande och har engagerade medarbetare. Det framgår av den årliga brukarundersökningen där medborgare, företag och organisationer får tycka till om den kontakt de haft med myndigheten. Ett förbättringsområde är handläggningstiderna.

 • Getmans rike och Tegelsätters bergbrant blir naturreservat

  Foto: Jens Johannesson
  2014-10-21

  Länsstyrelsen har beslutat om två nya naturreservat i Östergötland. Det är barrskogen vid Getmans rike i Linköpings kommun och en bergbrant vid Tegelsätter i Kinda kommun.

 • Drogfokus 2014

  Drogfokus
  2014-10-21

  Drogfokus är en nationell konferens vars syfte är att inspirera, skapa dialog och samverkan kring alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaksfrågor (ANDT-frågor). Länsstyrelsen Östergötland är en av ar...

 • Socialnämnders och vårdgivares ansvar i arbetet mot våld i nära relationer

  Drogfokus
  2014-10-20

  Socialstyrelsen och Länsstyrelserna bjuder in beslutsfattare och yrkesutövande inom hälsa, sjukvård och socialtjänst samt ideella aktörer till regionala konferenser på sju platser i landet.

 • Nu skickar vi ut resultatet av den automatiska kontrollen

  Drogfokus
  2014-10-17

  I den automatiska kontrollen jämförs dina ansökta uppgifter med blockdatabasen. Om du har avvikelser i din ansökan får du ett kontrollresultat på posten. Resultatet av kontrollen kan påverka dina utbetalningar, så om någonting inte stämmer ska du så snart som möjligt skicka in dina synpunkter till o...

 • Länsstyrelsen gör tillsyn för att minska utsläpp

  Drogfokus
  2014-10-17

  I samband med årets tillsynsvecka sätter Länsstyrelsen igång med en ny typ av tillsyn. Vi ska syna verksamheter som omfattas av en särskild EU-lagstiftning som ställer krav på att man använder bästa tillgängliga teknik när det kommer till utsläpp.

 • Stiftelser och överförmyndare granskas under tillsynsveckan

  Drogfokus
  2014-10-16

  Länsstyrelsens rättsenhet bedriver kontinuerligt tillsyn på flera områden. Under tillsynsveckan 2014 fokuserar enheten tillsynen på områdena överförmyndare, artskydd, stiftelser och kameraövervakning.

 • Tillsyn vid Ljungsjön – vattentäkten som förser Linköping med vatten

  Drogfokus
  2014-10-16

  Ljungsjön i Linköpings kommun är det ställe där Linköping får sitt vatten ifrån. 2005 infördes särskilda regler för området kring vattentäkten i Ljungsjön, för att den inte ska förorenas. Länsstyrelsen Östergötland har till uppgift att kontrollera att reglerna följs

 • Länsstyrelserna söker nya begravningsombud

  Länsstyrelserna i samverkan
  2014-10-15

  Länsstyrelsen ska förordna ett eller flera begravningsombud att granska hur församlingen tar till vara de personers intressen som inte tillhör Svenska kyrkan.

 • Helhetsgrepp om sjön Doverns vatten

  Vatten
  2014-10-15

  Vattenkvaliteten i sjön Dovern i Finspångs kommun påverkas av flera olika sorters industrier och andra verksamheter. Länsstyrelsen Östergötland och Finspångs kommun samarbetar nu med tillsynen, för at...

 • Prins Daniel träffar studerande i Linköping

  Foto: Göran Billeson
  2014-10-14

  Prins Daniel besöker Katedralskolan och Linköpings universitet den 17 oktober för ett program om entreprenörskap. Prinsen gästar också Linköpings slott för lunch, med landshövding Elisabeth Nilsson so...

 • Vid årsskiftet blir Östergötland region

  Foto: Göran Billeson
  2014-10-14

  I januari 2015 bildas Region Östergötland. Den främsta förändringen blir att Landstinget tar över ansvaret för de regionala utvecklingsfrågorna från Regionförbundet Östsam. Landshövding Elisabeth Nilsson välkomnar regionbildningen.

 • Hur bygger man en positiv läktarkultur?

  Foto: Göran Billeson
  2014-10-14

  Supportervåld är emot idrottens syften och något vi på olika sätt måste arbeta emot. Länsstyrelsen Östergötland och Östergötlands idrottsförbund anordnar ett seminarium om positiv läktarkultur. Bland de medverkande finns Ronny Zimmermann, vice ordförande i Tyska Fotbollförbundet.

 • Länsstyrelsen kartlägger de mest förorenade områdena i länet

  Foto: Göran Billeson
  2014-10-14

  Länsstyrelsen Östergötland har kartlagt länets områden med störst miljörisker. För att uppnå miljömålet krävs en högre åtgärdstakt än idag och Länsstyrelsens uppgift är att se till att det blir verklighet. Tillsynsarbete är ett av verktygen vi använder.

 • Kronprinsessan besöker Linköping och Norrköping

  Foto: Göran Billeson
  2014-10-13

  Energi och hållbar utveckling samt forskning om typ 1-diabetes är ämnen för två olika seminarier i Norrköping och Linköping som Kronprinsessan Victoria närvarar vid den 16 oktober. Landshövding Elisab...

 • Länsstyrelserna lanserar Sveriges länskarta

  Länskarta i mobilen
  2014-10-13

  Sveriges länskarta heter den nya karttjänst som länsstyrelserna nu lanserar för ökad tillgång till allmänintressant geografisk information.

 • Tillsynsbesök i östgötska kyrkor

  Länskarta i mobilen
  2014-10-13

  I Östergötland finns drygt 200 skyddade kyrkor, kapell och begravningsplatser. Många av dessa kyrkor har oersättliga värden att bruka och förvalta. Det är allt från kyrkliga konstskatter som medeltida mässhakar till nutida konstföremål. Här finns de kvar i sin ursprungsmiljö som föremål att bruka i ...

 • Länsstyrelsen ser över byggnadsminnen i länet

  Länskarta i mobilen
  2014-10-10

  I Östergötland finns det cirka 140 byggnadsminnen. Bland dessa finns slott, skolor, handelsgårdar, fabriksbyggnader, samlingslokaler och mycket annat. Den gemensamma nämnaren är att de berättar om viktiga händelser i länets historia. Under vecka 42 kommer Länsstyrelsen att göra tillsyn på tre av vår...

 • Kraftsamling kring tillsyn

  Tillsyn
  2014-10-09

  Kulturminnen, överförmyndare, kameraövervakning, rökfria skolgårdar och dricksvatten. Det är några områden som kontrolleras när Länsstyrelsen Östergötland nästa vecka satsar extra på tillsyn.

 • Sikte på fler fossilfria fordon i Östergötland

  Foto: Erik Gotborn
  2014-10-07

  Klimatfrågan är en av vår tids största utmaningar och kräver en rad insatser inom flera områden för att kunna lösas. Ett sådant område är gods- och persontransporter. Länsstyrelsen Östergötland är nu ...

Träffar per nyhetstyp