Nyhetsarkiv 

Din sökning gav 1479 träffar
 • Delegation med IT-företag tar sikte på Mexiko

  2016-02-11

  Landshövding Elisabeth Nilsson kommer att leda en affärsdelegation till Mexiko den 15-20 februari. Resan arrangeras av ProMexico tillsammans med Svensk-Mexikanska Affärsrådet i Linköping.

 • Dags för SAM-ansökan 2016

  Höstsådd
  2016-02-11

  Nu är det dags att söka jordbrukarstöd för 2016. Du ansöker genom Jordbruksverkets e-tjänst SAM Internet. Sista ansökningsdag är 21 april.

 • Östgötsk mat i fokus

  Höstsådd
  2016-02-09

  Det är hög tid att lyfta engagemanget kring maten i Östergötland. Det anser Länsstyrelsen Östergötland och Region Östergötland som nu tar initiativ till att ta fram en regional livsmedelsstrategi. En lång rad intressenter från livsmedelskedjans alla delar medverkar i arbetet.

 • Kanadensiskt intresse för arbete mot tvångs- och barnäktenskap

  Höstsådd
  2016-02-08

  Ambassadråd Patrick Hébert besöker tisdag 9 februari Länsstyrelsen Östergötland för att få en inblick i arbetet mot tvångs- och barnäktenskap.

 • Kanadas ambassadör besöker länet för att utveckla handelskontakterna

  Höstsådd
  2016-02-05

  Kanada och Sverige har länge varit betydelsefulla handelspartners för varandra. Den 8-9 februari besöker Kanadas ambassadör Kenneth Macartney Östergötland för att utveckla samarbetet.

 • Jordbrukarstödsväxeln är stängd måndagen den 8 februari

  Höstsådd
  2016-02-05

  På måndagen den 8 februari kommer alla handläggare av jordbrukarstöd att utbildas i nya funktioner i SAM Internet. Därför kommer länsstyrelsernas och jordbruksverkets gemensamma telefonväxel vara stängd hela dagen.

 • Allt om sjömat på ny webbplats

  grillad lax
  2016-02-03

  Svensk Fisk har bytt namn till Sjömatsfrämjandet. På deras nya webbplatsen hittar du information om allt från fiskeredskap till fiskrecept och hur du bäst filear en abborre.

 • Satsning på värdefull natur i Östergötland

  Förvaltning
  2016-02-02

  Friluftsliv, åtgärder för hotade arter och kommunala naturvårdsprojekt, det är några av de saker som Länsstyrelsen Östergötland får medel av Naturvårdsverket för att arbeta med under 2016.

 • Jämställdhetsfrågor bör hanteras av länsstyrelserna

  Förvaltning
  2016-02-02

  Jämställdhetsarbetet bör fortsätta drivas på länsnivå och nära medborgare, kommuner och landsting. Det skriver Länsstyrelsen Östergötland i sitt yttrande över regeringens jämställdhetsutredning.

 • Bostad åt alla – kommunerna och bostadsmarknaden

  Förvaltning
  2016-02-01

  Bostadsproduktionen ökar, men inte tillräckligt. Det konstaterar länsstyrelserna i den gemensamma rapporten till regeringen. Bristen på framför allt hyresbostäder är det största hindret för att grupper som har en svag ställning på bostadsmarknaden ska få ett bra boende.

 • Antikvarie Gunnar Elfström får kunglig medalj

  Förvaltning
  2016-01-28

  På landshövding Elisabeth Nilssons förslag kommer antikvarie Gunnar Elfström få guldmedalj av kungen. Medaljen delas ut torsdag 4 februari av kung Carl XVI Gustav för betydande insatser för att bevara och sprida kunskap om Linköpings historia.

 • Ny e-tjänst förenklar för livsmedelsföretag

  Förvaltning
  2016-01-26

  Länsstyrelsen öppnade 1 januari en ny e-tjänst för lantbruksföretagare, yrkesfiskare, jägare, grönsaksodlare och andra som producerar livsmedel i primärproduktionsledet. Syftet är att förenkla registreringsprocessen för företagarna.

 • God hälsa hos ungdomar i Östergötland visar enkät

  Förvaltning
  2016-01-26

  De flesta mår bra, har vänner och fritidssysselsättningar. Men många tror att deras hälsa skulle bli ännu bättre med förbättrade sov-, motions- och kostvanor. Det visar en enkät om östgötska ungdomars hälsa och livsstil som har genomförts för andra året i ordningen.

 • Nu ska östgötska företag satsa mer på solel

  Bild på tak med solceller
  2016-01-26

  Solenergi är bra för klimatet men även för företagens lönsamhet och konkurrensförmåga. I samband med E-week 2016 hålls ett seminarium med syftet att hitta metoder för att få östgötska företag att sats...

 • Energiministern besöker Östergötland

  Bild på tak med solceller
  2016-01-22

  Representanter från Energikommissionen, och dess ordförande energiminister Ibrahim Baylan, besöker Östergötland måndagen den 25 januari. De kommer bland annat träffa representanter från Östergötlands näringsliv för att diskutera hur vi skapar en tillförlitlig energiförsörjning.

 • Fadimes minnesdag uppmärksammas

  Bild på tak med solceller
  2016-01-21

  Det är 14 år sedan Fadime Sahindal blev hedersmördad av sin far i Uppsala. Fadime kämpade för jämställdhet, mot hedersrelaterat våld och förtryck.

 • Representanter från latinamerikanska ambassader besöker Östergötland tillsammans med Vision for All

  Bild på tak med solceller
  2016-01-20

  Den 22-23 januari besöker diplomater från tre latinamerikanska länder Östergötland tillsammans med Vision for All. På agendan står både att träffa representanter från näringslivet och att delta i Vision for All’s ideella arbete med att samla in glasögon till behövande i länder med många fattiga männ...

 • Integrationsbesök på Skäggetorpsskolan

  Bild på tak med solceller
  2016-01-18

  Just nu kommer många asylsökande och nyanlända barn till Östergötland. Det är viktigt att de får en bra start och skolgång i Sverige. Skäggetorpsskolan är en av de skolor som tar emot många av dessa barn. Landshövding Elisabeth Nilsson och integrationsutvecklare Linda Pergelius Thorbjörnsson besöker...

 • Länsstyrelsen föreslår fördelning av nyanlända invandrare

  Bild på tak med solceller
  2016-01-18

  Östergötlands integrationsråd sammanträdde under fredagen 15 januari för att ta fram ett förslag till regeringen på kommuntal för mottagandet av nyanlända invandrare för 2016.

 • Nya öppettider

  Bild på tak med solceller
  2016-01-15

  Från och med januari har Länsstyrelsen Östergötland nya öppettider.

Träffar per nyhetstyp