Din sökning gav 1053 träffar
 • Museipremiär och familjedag på Föllingsö

  Foto: Mattias Schönbeck
  2014-04-14

  Föllingsö utanför Kisa är ett gammalt kulturlandskap där tiden nästan står stilla. I området finns smedja, betande djur, gärdesgårdar och numera även ett museum. Länsstyrelsen Östergötlands nya utstäl...

 • Läget i Länet? Tillståndet för Östergötlands arter och naturtyper

  Rapporten "Läget i länet" om bilogisk mångfalld
  2014-04-10

  ”Läget i Länet? Tillståndet för Östergötlands arter och naturtyper” beskriver trenderna för djur, växter och naturtyper inom fyra av miljökvalitetsmålen. Rapporten är en del av Länsstyrelsens satsning...

 • Flera viktiga satsningar i nationell transportplan

  Rapporten "Läget i länet" om bilogisk mångfalld
  2014-04-09

  Regeringen har nu fattat beslut om den nationella transportplanen, som innehåller flera viktiga väg- och järnvägssatsningar i Östergötland. Ostlänken och ny förbifartsväg för E22 vid Söderköping är några av dem.

 • Nyanländas tillgång till hälsofrämjande insatser och vård är inte självklar

  Rapporten "Läget i länet" om bilogisk mångfalld
  2014-04-08

  Nyanländas tillgång till hälsofrämjande insatser och vård är inte självklar, vilket bland annat beror på språkliga barriärer. Enligt enkäten META 2013 har dock framsteg gjorts inom hälsokommunikation till nyanlända. Trenden är positiv sett till det övergripande hälsoperspektivet, men det finns behov...

 • Bränning för mångfalden!

  Bränning av gräsmar
  2014-04-07

  Länsstyrelsen Östergötland har nyligen genomfört ett antal naturvårdsbränningar i gräsmarker. Genom att fjolårsvegetation och så kallad förna bränns bort gynnas mångfalden av insekter, växter och svam...

 • Vi har nya telefonnummer

  Bränning av gräsmar
  2014-04-07

  Sedan i höstas har Länsstyrelsen inte längre kvar sina 013-nummer utan ringer istället från 010-nummer.

 • Aspen i Östergötland kartlagd

  asp
  2014-04-07

  Aspen är en fiskart som minskat kraftigt, både i svenska vatten och internationellt. Den är upptagen i den svenska rödlistan över hotade arter och i EU:s art- och habitatdirektiv. Hot mot arten är bla...

 • Landshövdingen leder delegation till Indien

  Landshövdingen porträttbild
  2014-04-07

  Landshövding Elisabeth Nilsson leder en delegation till Indien den 8 april 2014. Med på resan följer fem svenska företag inom sektorn civil säkerhet. Två av företagen har verksamhet i Östergötland.

 • Vattendragsvandring vid Lillån

  Vattendragsvandringar i Östergötland
  2014-04-02

  Länsstyrelsen bjuder in till vattenkväll vid Lillån den 14 maj. Kom och lär dig mer om de höga naturvärden som finns vid Lillån och om de växter och djur som trivs i friska strömmande vatten. Du får ä...

 • Sex miljoner till lokala vattenvårdsprojekt

  LOVA
  2014-04-02

  Reduktionsfiske i Asplången-Hällerstadssjön, en båtbottentvätt i Herstadberg och elva andra projekt i länet får bidrag till åtgärder som ska minska övergödningen i Östersjön. Länsstyrelsen Östergötl...

 • Integrationsminister Erik Ullenhag besöker länet

  LOVA
  2014-03-31

  Mottagandet av nyanlända, samverkan i länet och boendefrågan står på schemat när integrationsminister Erik Ullenhag besöker Östergötland.

 • Landshövdingen positiv till lagförslag mot tvångsäktenskap

  LOVA
  2014-03-28

  Landshövding Elisabeth Nilsson välkomnar regeringens förslag om stärkt skydd mot tvångsäktenskap och barnäktenskap. Förslaget ligger i linje med Länsstyrelsens nationella uppdrag kring hedersrelaterat våld och förtryck.

 • Seminarium om den lokala grova organiserade brottsligheten

  LOVA
  2014-03-27

  Fredagen den 28 mars anordnar Länsstyrelsen Östergötland och Polismyndigheten i Östergötlands län ett seminarium om det fortsatta gemensamma arbetet mot den lokala grova organiserade brottsligheten.

 • Dialog om utbildningsmöjligheter för ensamkommande barn

  LOVA
  2014-03-27

  Idag träffade Landshövding Elisabeth Nilsson kommunpolitiker och tjänstemän med ansvar för gymnasieutbildning i länets kommuner. Anledningen var att diskutera en modell för samverkan mellan folkhögskolor. En modell med syftet att erbjuda utbildning till ensamkommande barn.

 • Länsstyrelsen deltar i Earth Hour

  Earth Hour
  2014-03-27

  WWF Earth Hour är världens största miljömanifestation då hundratals miljoner människor världen över visar sitt engagemang för klimatet genom att släcka ljuset under en timme. I år är det på lördag mel...

 • Tåkernfonden bidrar med 850 000 kronor till Tåkern

  Ringmärkning skäggmesar
  2014-03-25

  Tåkernfonden delar i år ut 850 000 kr till naturvårdsskötsel, information och kunskapsinsamling i och kring sjön Tåkern. Den största summan går till den nödvändiga skötseln av betesmarkerna och strand...

 • Årets Greppa Näringen-medlemmar och Årets Greppa Näringen-rådgivare utsedda!

  Ringmärkning skäggmesar
  2014-03-24

  För tredje året i rad har Årets Greppa Näringen-medlemmar och Årets Greppa Näringen-rådgivare utsetts i Östergötland.

 • Uggletider

  Pärluggla
  2014-03-21

  Just nu är chansen stor att höra någon av fyra pärlugglor i eller i närheten av Fågelmossens naturreservat. Pärlugglan är en barrskogsälskare och en nattuggla. Dess revirläte hörs nu under våren och ä...

 • Ny webbsida gör livet enklare för fritidsfiskare

  Flugfiske på västkusten
  2014-03-21

  Havs- och vattenmyndigheten (HaV), Jordbruksverket, och länsstyrelserna lanserar idag webbsidan ”Svenska Fiskeregler.se” på Sportfiskemässan i Stockholm. - Nu blir det lättare att hitta och förstå v...

 • Nya bestämmelser om flyghavrebekämpning

  Flugfiske på västkusten
  2014-03-21

  Numera gäller att all mark i Östergötland ska hållas fri från flyghavre. Även sedan tidigare har stora delar av Östergötland omfattats av kravet på att all mark ska hållas fri från flyghavre.

Träffar per nyhetstyp