Din sökning gav 1226 träffar
 • Det ser ljust ut för solel!

  2014-12-18

  Länsstyrelsen Östergötland, Regionförbundet Östsam och Energikontoret Östra Götaland har under andra halvåret 2014 bedrivit en förstudie som heter ”Lönsamma affärer inom solel”.

 • Årlig uppföljning av miljömålen 2014

  2014-12-16

  Nu har den årliga uppföljningen av de regionala miljömålen presenterats på miljömålsportalen, miljomal.se. Uppföljningen visar vilka miljömål som landets länsstyrelser bedömer kommer att uppnås till 2020.

 • ”Resekurage” ska stoppa sexuell exploatering av barn utomlands

  2014-12-16

  På uppdrag av regeringen genomför landets länsstyrelser i samarbete med polisen och den ideella organisationen World Childhood Foundation informationskampanjen Resekurage.

 • Tre nya byggnadsminnen i länet

  Interiör från rundradiomuseet i Motala. Foto: Länsstyrelsen Östergötland
  2014-12-16

  Motala rundradiostation, lokstallet i Kisa och Bondorlunda östra Mellangård är nya tillskott bland Östergötlands byggnadsminnen. Länsstyrelsen Östergötland bedömer att dessa byggnader är så värdefulla...

 • Våra telefoner är ur funktion

  Interiör från rundradiomuseet i Motala. Foto: Länsstyrelsen Östergötland
  2014-12-16

  Länsstyrelsens telefoni är för tillfället ur funktion. För att kontakta oss ring 013-10 13 81.

 • Var försiktig när stormen Alexander passerar

  Interiör från rundradiomuseet i Motala. Foto: Länsstyrelsen Östergötland
  2014-12-12

  Var försiktig om du går ut under kvällen eller natten, den uppmaningen skickar Länsstyrelsen och länets övriga krishanteringsaktörer till allmänheten med anledning av stormen Alexander som väntas passera i natt.

 • Mindre kommuner tar täten

  Interiör från rundradiomuseet i Motala. Foto: Länsstyrelsen Östergötland
  2014-12-04

  Länsstyrelsen anordnar fredagen den 5 december en konferens med fokus på effektivt förebyggande ANDT-arbete i mindre kommuner. Under dagen kommer kunskaper från olika mindre kommuner spridas och sättas in i ett större sammanhang med hjälp av representanter från socialdepartementet och polisen.

 • Ullebergsskogen och Limmernskogarna skyddas

  Foto: Jens Johannesson
  2014-12-03

  Länsstyrelsen Östergötland har beslutat om två nya naturreservat; Ullebergsskogen på gränsen mellan Mjölby och Linköping kommun och Limmernskogarna i Linköpings kommun. I de två områdena finns olika v...

 • Getåravinen har blivit naturreservat

  Foto: Henry Stahre
  2014-12-03

  Länsstyrelsen Östergötland har beslutat om naturreservat för den välbesökta Getåravinen invid Bråvikens norra strand i Norrköpings kommun. Den mäktiga granskogen i ravinen och den porlande Getåbäcken ...

 • Problemen kring kontanthantering ökar

  Foto: Henry Stahre
  2014-12-02

  Utvecklingen mot ett samhälle där användning av kontanter minskar fortsätter att skapa problem. Detta gäller särskilt för personer som är äldre och funktionsnedsatta men även för föreningsaktiva och företagare som hanterar kontanter.

 • En halv miljard till Östergötlands lantbrukare

  Foto: Göran Billeson
  2014-12-01

  Den 1 december betalas en halv miljard kronor från EU ut i gårdsstöd till lantbrukare i Östergötland.

 • Östergötland pilotområde för nytt miljöteknikprojekt?

  Foto: Göran Billeson
  2014-11-26

  Övergödning är ett stort problem i många av länets sjöar och i kustområden, vilket kräver verkningsfulla åtgärder. Men vad händer om näringsrika sediment som lagras i botten istället kan användas till biogas och handelsgödsel? Länsstyrelsen Östergötland vill se länet som pilotområde för ett nytt mil...

 • Minskat och ökat strandskydd i fem kommuner

  Roddbåt vid brygga.
  2014-11-24

  Strandskyddet i Linköping, Motala, Vadstena, Åtvidaberg och Ödeshögs kommuner får nya gränser efter en översyn av Länsstyrelsen Östergötland. Värdefulla strandmiljöer vid de stora sjöarna har ett fort...

 • Distansutbildning i Förebyggandets konst - Föräldrastöd

  Roddbåt vid brygga.
  2014-11-19

  För dig som jobbar med föräldrastöd finns möjlighet till distansutbildning i Förebyggandets konst - Föräldrastöd. Sista anmälningsdag till vårens kurser är den 19 december.

 • Höjd skyddsnivå - håll svenska fjäderfän inomhus

  Roddbåt vid brygga.
  2014-11-18

  Jordbruksverket har beslutat att höja skyddsnivån mot fågelinfluensa H5N8 i Sverige. Beslutet omfattar alla fjäderfän i hela landet och sker i förebyggande syfte. Risken att människor smittas är liten.

 • Kinas ambassadör till Norrköping och Linköping

  Roddbåt vid brygga.
  2014-11-13

  Östgötsk spetsteknik är i fokus när Kinas ambassadör Mr Chen Yuming besöker Norrköping och Linköping den 14 november. Landshövding Elisabeth Nilsson är värd för besöket.

 • Ny i Sverige – vilken service finns i kommunen?

  Information om Sverige
  2014-11-11

  Att hitta rätt och användbar information om landets kommuner kan vara svårt för den som är ny i Sverige. Nu har länsstyrelsernas gemensamma portal för samhällsinformation till nyanlända utvecklats. Al...

 • Myndigheter ordnar föreläsning om mångfald

  Foto: Göran Billeson
  2014-11-10

  Tio myndigheter i länet arrangerar tillsammans en föreläsning om mångfald tisdagen den 11 november. Föreläsaren Charlotte Signahl lyfter bland annat upp frågor som ”Får man skratta åt rasister?" "Bund...

 • Miljöövervakning med hjälp av digitala kartor

  Karta på analysresultat
  2014-11-05

  Länsstyrelsen Östergötland har på uppdrag av Naturvårdsverket genomfört ett pilotprojekt för att undersöka möjligheterna att utföra miljöövervakning med hjälp av digitala kartverktyg (GIS).

 • Värdefulla vattenmiljöer återskapas i länet

  Kisaån
  2014-11-04

  Under året har länsstyrelsen restaurerat vattenmiljöer i sex värdefulla vattendrag - till nytta för människor, djur och natur.

Träffar per nyhetstyp