Nyhetsarkiv 

Din sökning gav 1308 träffar
 • Kurs i byggnadsvård och fältvandring på slätten

  2015-04-23

  Vill du lära dig hur du rustar upp gamla byggnader på gården? Eller hur du kan gynna mångfalden på slätten med hjälp av dina ekologiska fokusarealer? I juni månad erbjuder Länsstyrelsen tillfällen till detta.

 • Ny lagstiftning förtydligar bullerregler

  Flygbild över Stångån
  2015-04-22

  Efter många års utredning har en ny bullerförordning kommit, som gör det möjligt att förena bostadsbyggande och flygverksamhet i Linköping.

 • Problem med sökfunktionen

  Flygbild över Stångån
  2015-04-21

  Just nu kan sökfunktionen fungera långsammare än vanligt och risken finns att du inte hittar det du söker efter.

 • ANDT-verksamheten vid Sveriges länsstyrelser

  Flygbild över Stångån
  2015-04-16

  Länsstyrelserna har ett särskilt ansvar för att samordna och utveckla det förebyggande arbetet mot alkohol, narkotika, dopning och tobak, ANDT. Nu har 2014 års arbete sammanställts i en rapport.

 • 730 000 kronor till Tåkerns skötsel

  Foto: Henry Stahre
  2015-04-16

  Tåkernfonden delar i år ut 730 000 kronor till naturvårdsskötsel, information och kunskapsinsamling i och kring sjön Tåkern. Pengarna går till skötsel av betesmarker och strandängar. En satsning sker ...

 • Miljoner till lokala vattenvårdsprojekt

  Vatten
  2015-04-15

  Länsstyrelsen Östergötland har beslutat att ge bidrag till åtta projekt som ska minska övergödningen i Östersjön. Det är sex miljoner kronor som fördelas mellan olika åtgärder inom jordbruk och vatten...

 • Förändrade alkoholvanor kräver nya grepp

  Vatten
  2015-04-15

  Vardagsdrickandet har ökat. Fler personer med till synes vanliga liv har ett alkoholberoende. Ändrade alkoholvanor ställer krav på förändringar i den traditionella vården. Länsstyrelsen Östergötland och Region Östergötland arrangerar nu en föreläsning om nya behandlingsmetoder.

 • Fortsatta satsningar mot hedersvåld behövs

  Vatten
  2015-04-15

  Fortsatt utbildning, mer lokal samverkan och ett permanent nationellt stödforum. Det är några behov som länsstyrelserna lyfter fram i slutredovisningen av uppdraget att förebygga hedersrelaterat våld och förtryck. Länsstyrelsen Östergötland lämnar i dag över slutrapporten till socialdepartementet.

 • Medborgarskapsceremonier

  Vatten
  2015-04-13

  Den 1 april 2015 ändrades lagen om svenskt medborgarskap. Ett medborgarskap som grundas på samhörighet. Detta innebär bland annat att varje kommun minst en gång per år ska anordna en medborgarskapsceremoni för att högtidlighålla nya svenska medborgare deras medborgarskap och markera medborgarskapets...

 • Historiska flygbilder – en tidsmaskin som hjälper oss se bakåt i tiden!

  Historiska flygbilder
  2015-04-10

  Inom Lantmäteriet pågår ett digitaliseringsprojekt av de analoga flygbilderna som finns på Lantmäteriet i Gävle. Arkivet innehåller mängder med flygbilder över hela landet från -30 talet och framåt....

 • 24 värdefulla naturområden föreslås få skydd

  Pjältåns mynning - Östergötlands finaste vattendrag för vandrande havsöring.
  2015-04-09

  Länsstyrelsen Östergötland har föreslagit att ytterligare 24 värdefulla naturområden i länet ska skyddas och ingå i EU:s nätverk Natura 2000. Det är områden som har höga naturvärden men som behöver hj...

 • Positiva erfarenheter av hur mottagandet av ensamkommande barn fungerar

  Pjältåns mynning - Östergötlands finaste vattendrag för vandrande havsöring.
  2015-04-07

  Många kommuner i Sverige anser att mottagandet av ensamkommande barn och ungdomar fungerar bra. Det visar länsstyrelsernas gemensamma enkätundersökning om mottagande och etablering av nyanlända flyktingar och ensamkommande barn, META 2014.

 • Rådgivning i skogsbeten

  Skogsbete
  2015-04-02

  Gratis rådgivning i skogsbeten under våren och sommaren 2015

 • Blind date på slottet

  Logotyp Industridag Östergötland, text runt länet i kontur, gul och blå.
  2015-04-01

  Det kan låta som ett aprilskämt men det är faktiskt helt sant. Det finns en landshövding som upplåter slottet för en blind date. Det blir dessutom partnerbyte under kvällen.

 • Stort intresse för Linköping vid besök från Österrike

  Logotyp Industridag Östergötland, text runt länet i kontur, gul och blå.
  2015-03-31

  Frågor kring barn, familj och arbetsliv står i fokus när Österrikes ambassadör Arthur Winkler och regionen Oberösterreich landshövding Franz Hiesl besöker Linköping onsdag 1 april. Besöket arrangeras av Linköpings kommun och Länsstyrelsen Östergötland.

 • Dialog om mångfald som tillväxtfaktor i Östergötland

  Foto: Scandinav/Leif Johansson
  2015-03-31

  Forskning visar att företag har mycket att vinna på mångfald i sina organisationer. Många nyanlända har utbildning och erfarenhet från områden med stora arbetskraftsbehov. För att lyckas med integrati...

 • Naturum Tåkern säsongsöppnar med vass konst

  Foto: Mathias Ibbe
  2015-03-30

  Onsdagen den 1 april slår naturum Tåkern upp portarna för sommarsäsongen. Samma dag invigs utställningen Vass, av och med konststuderande vid Lunnevads folkhögskola.

 • 72 frågor ska ge svar på hur miljön påverkar östgötarna

  Foto: Mathias Ibbe
  2015-03-26

  Den här veckan får 8 200 östgötar ett brev med frågor bland annat om hur ofta de får huvudvärk av inomhusmiljön, ifall de störs av trafikbuller eller hur ofta de har andningsbesvär till följd av bilavgaser och partiklar. Enkäten med sammanlagt 72 frågor om hälsa, boendemiljö och levnadsvanor ska bid...

 • Landshövdingen inviger Frälsarkransen

  Frälsarkransen pärlband
  2015-03-24

  Frälsarkransen i storformat har nu skapats i Linköpings domkyrka. Landshövding Elisabeth Nilsson är ordförande i stiftelsen Professor B. Risbergs donationsfond, som bekostat skapelsen.

 • Start för regional livsmedelsstrategi i Östergötland

  Foto: Birger Lallo/Scandinav bildbyrå
  2015-03-24

  Den globala utvecklingen ställer allt högre krav på hållbar livsmedelsförsörjning. Östergötland har bra förutsättningar att producera mer mat med höga produktvärden. Landshövding Elisabeth Nilsson bju...

Träffar per nyhetstyp