Nyhetsarkiv 

Din sökning gav 1403 träffar
 • Flyktingberedskapen i kommunerna kartlagd

  2015-10-09

  Flyktingsituationen i landet ställer höga krav på bland annat socialtjänst, vård/omsorg och skolor - och inte minst på att hitta boenden i länets kommuner. Det visar Länsstyrelsens kartläggning av läget i kommunerna.

 • Det här gör länsstyrelserna med anledning av flyktingsituationen

  2015-10-09

  Länsstyrelserna arbetar för att stödja och underlätta samverkan mellan länets kommuner och berörda myndigheter kring flyktingsituationen. Länsstyrelserna ordnar vid behov regionala samverkansmöten för berörda aktörer, samordnar information samt rapporterar läget i länet till den nationella nivån.

 • Lista över länets mest förorenade områden

  2015-10-09

  Länsstyrelsen Östergötland har listat länets mest förorenade områden. För att uppnå miljömålet krävs en högre åtgärdstakt än idag och Länsstyrelsens uppgift är att se till att det blir verklighet. Tillsynsarbete är ett av verktygen vi använder.

 • Flödar narkotikan i våra avlopp?

  2015-10-07

  Om en person använder narkotika så passerar den genom kroppen och hamnar i kommunens avloppsvatten, antingen oförändrad eller som spår. Genom att ta ett vattenprov i kommunens reningsverk och mäta halterna av narkotika får man en ögonblicksbild av hur användningen av narkotika på en ort ser ut.

 • Kraftsamling kring tillsyn

  Tillsynsveckan
  2015-10-05

  Bygglovshantering, djurskydd, miljöfarlig verksamhet, skydd av växtarter, stiftelser, kadavertransporter, förorenade områden och vattenverksamhet. Det är några områden som kontrolleras när Länsstyrels...

 • Störningar på webbplatsen lördagen den 3 oktober

  3 röda koner
  2015-10-02

  I helgen kommer underhållsarbete att utföras i länsstyrelsernas IT-miljö. Det innebär att det bli ett par avbrott på cirka fem minuter vardera till och från mellan klockan 8.00 och 17.00 lördagen den ...

 • Arbetet mot dopning på träningsanläggningar uppmärksammas

  100 % ren hårdträning
  2015-10-02

  Under vecka 41 uppmärksammas arbetet mot dopning på träningsanläggningar runt om i landet. I Östergötland är sju kommuner och 45 träningsanläggningar med i arbetet. Det kommer att anordnas olika prova...

 • Vad tycker du om vår webbplats?

  100 % ren hårdträning
  2015-09-30

  Från och med den 1 oktober kommer vi ha en enkät på vår webbplats. Enkäten kommer innehålla frågor kring användbarheten och innehållet på webbplatsen.

 • Nytt utbildningsmaterial om hur man arbetar förebyggande mot hedersrelaterat våld och förtryck

  100 % ren hårdträning
  2015-09-29

  Nu finns ett nytt utbildningsmaterial för skolan om hur man arbetar förebyggande mot hedersrelaterat våld och förtryck. Onsdagen 30 september arrangerar Länsstyrelsen Östergötland en spridningskonferens om stödmaterialet, som går under namnet "Mognad och livsutrymme".

 • Östgötabänken pratar om viktiga länsfrågor

  100 % ren hårdträning
  2015-09-24

  Regionala livsmedelsstrategin och vägar till ett effektivare miljöarbete är några av ämnena när Östgötabänken träffar länsledningen på Linköpings slott fredag den 25 september.

 • Länsstyrelsen upphäver beslut om ”gula huset”

  100 % ren hårdträning
  2015-09-23

  Länsstyrelsen Östergötland upphäver Mjölby kommuns beslut om föreläggande att måla om det så kallade ”gula huset”. Det innebär att fastighetsägarna inte behöver ändra färgen på bostadshuset.

 • Miljörådgivning på gården kan halvera överskottet av fosfor

  Greppa Näringen
  2015-09-22

  Överskott av näringsämnen som fosfor och kväve är ett problem för både ekonomin och miljön i matproduktionen.

 • Nationell naturvårdskonferens i Östergötland

  Bokö
  2015-09-22

  Naturvårdschefer från landets länsstyrelser, Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten samlas till en nationell konferens i Östergötland den 22-24 september.

 • Näringsministern deltar på Industridag Östergötland

  Logga Industridag
  2015-09-21

  Den 23 september är det åter dags för Industridag Östergötland, arenan där skolan och länets industri- och teknikföretag möts för att samverka kring kompetensförsörjning och arbetsmarknadskunskap för ...

 • Höstöppet och höstlovsrusk på naturum Tåkern

  Höstlovshåvning på naturum Tåkern med Kjell Antonsson mfl av naturums guider
  2015-09-17

  Just nu i oktober samlas tusentals gäss, svanar och andra simfåglar vid Tåkern. Rovfåglar som fjällvråk och blå kärrhök passerar på sin väg söderut. Även havsörnar dras till den rika tillgången på mat...

 • Utflyktstips inför höstlovet

  Ett av naturagentens uppdrag i Hackelboö naturreservat. Foto: Henry Stahre
  2015-09-16

  Höstlovet närmar sig och vad ska vi hitta på? Här kommer några tips på aktiviteter som passar barn och barnfamiljer.

 • VISS – ett verktyg för att nå bättre vatten

  Soluppgång över skogsbryn vid sjö.
  2015-09-16

  Nya korta instruktionsfilmer om VISS finns nu tillgängliga på vattenmyndigheternas youtube-kanal.

 • Årets nybyggare i Östergötland prisas

  Soluppgång över skogsbryn vid sjö.
  2015-09-16

  Två östgötska företagare belönas med utmärkelsen Årets Nybyggare 2015 i Östergötland vid en ceremoni på Linköpings slott torsdag den 17 september. Priset delas ut till företagare med invandrarbakgrund som lyckats överbrygga hinder och starta och utveckla ett företag. Prisutdelare är landshövding Eli...

 • Myndigheter samarbetar kring flyktingsituationen

  Soluppgång över skogsbryn vid sjö.
  2015-09-14

  Länsstyrelsen Östergötland har kontinuerliga samverkansmöten med kommuner och beröra myndigheter med anledning av migrationsflödet till Sverige.

 • Dioxin vid det före detta sågverksområdet på Torpön

  Soluppgång över skogsbryn vid sjö.
  2015-09-14

  Länsstyrelsen Östergötland har gjort provtagningar vid det före detta sågverket Brandsnäs såg på Torpön i Ydre kommun. Den slutliga rapporten är klar och provtagningarna visar att det finns rester av träskyddsmedel i området.

Träffar per nyhetstyp