Din sökning gav 1060 träffar
 • Driftstörningar på webbplatsen under fredag kväll

  2014-04-24

  Länsstyrelsernas IT-enhet genomför servicearbeten under helgen. Det kan innebära störningar på Länsstyrelsens webbplats under fredagkvällen den 25 april mellan klockan 18-23.

 • Regional Handlingsplan för klimatanpassning i Östergötland på remiss

  Listbild
  2014-04-24

  Utifrån regeringsuppdrag har Länsstyrelsen Östergötland tagit fram en regional handlingsplan för klimatanpassning i Östergötlands län.

 • Finskt - Svenskt utbyte kring hur unga ska överleva på landsbygden

  Listbild
  2014-04-23

  Att kunna försörja sig är en grundförutsättning för att kunna bo där man vill. I projektet "Egna pengar" ska regioner i Sverige, Åland och Finland kunna dela erfarenheter om hur man ska ta tillvara på unga killar och tjejers idéer och försörjningsmöjligheter på landsbygden på ett bättre sätt. Den 24...

 • Informationskvällar om fisket i Vättern

  Listbild
  2014-04-23

  På torsdag genomförs en informationskväll i Motala, för alla som är intresserade av det senaste kring förvaltning, fiskevårdsåtgärder och fiskundersökningar i Vättern. Platsen är Folkets Hus i Motala och tiden är 18.30 – 21.00

 • Östergötland välkomnar sin hertiginna

  H.K.H. Prinsessan Estelle
  2014-04-23

  H.K.H. Prinsessan Estelle gör den 17 maj sitt första besök i länet. Östergötlands hertiginna kommer att inviga sin dopgåva, en sagostig vid Tåkern. Landshövding Elisabeth Nilsson är värd för besöket.

 • Föräldrarollen i fokus under idrottsdag

  H.K.H. Prinsessan Estelle
  2014-04-22

  Föräldrar som agerar goda förebilder är en värdefull tillgång inom idrotten. Med rätt support kan barnen lära sig hantera med- och motgångar på ett bra sätt. Nu lyfter Länsstyrelsen Östergötland och Östergötlands Idrottsförbund tillsammans den viktiga frågan om föräldrarollen inom idrotten.

 • En miljon till insatser för Sommenöringen

  Foto: Lars Gezelius
  2014-04-22

  Länsstyrelsen Östergötland har sökt och beviljats pengar till åtgärder för Sommens nedströms lekande öring i Svartån och Lillån. Havs- och vattenmyndighetens beslut innebär en miljon kronor till insat...

 • Museipremiär och familjedag på Föllingsö

  Foto: Mattias Schönbeck
  2014-04-14

  Föllingsö utanför Kisa är ett gammalt kulturlandskap där tiden nästan står stilla. I området finns smedja, betande djur, gärdesgårdar och numera även ett museum. Länsstyrelsen Östergötlands nya utstäl...

 • Läget i Länet? Tillståndet för Östergötlands arter och naturtyper

  Rapporten "Läget i länet" om bilogisk mångfalld
  2014-04-10

  ”Läget i Länet? Tillståndet för Östergötlands arter och naturtyper” beskriver trenderna för djur, växter och naturtyper inom fyra av miljökvalitetsmålen. Rapporten är en del av Länsstyrelsens satsning...

 • Flera viktiga satsningar i nationell transportplan

  Rapporten "Läget i länet" om bilogisk mångfalld
  2014-04-09

  Regeringen har nu fattat beslut om den nationella transportplanen, som innehåller flera viktiga väg- och järnvägssatsningar i Östergötland. Ostlänken och ny förbifartsväg för E22 vid Söderköping är några av dem.

 • Nyanländas tillgång till hälsofrämjande insatser och vård är inte självklar

  Rapporten "Läget i länet" om bilogisk mångfalld
  2014-04-08

  Nyanländas tillgång till hälsofrämjande insatser och vård är inte självklar, vilket bland annat beror på språkliga barriärer. Enligt enkäten META 2013 har dock framsteg gjorts inom hälsokommunikation till nyanlända. Trenden är positiv sett till det övergripande hälsoperspektivet, men det finns behov...

 • Bränning för mångfalden!

  Bränning av gräsmar
  2014-04-07

  Länsstyrelsen Östergötland har nyligen genomfört ett antal naturvårdsbränningar i gräsmarker. Genom att fjolårsvegetation och så kallad förna bränns bort gynnas mångfalden av insekter, växter och svam...

 • Vi har nya telefonnummer

  Bränning av gräsmar
  2014-04-07

  Sedan i höstas har Länsstyrelsen inte längre kvar sina 013-nummer utan ringer istället från 010-nummer.

 • Aspen i Östergötland kartlagd

  asp
  2014-04-07

  Aspen är en fiskart som minskat kraftigt, både i svenska vatten och internationellt. Den är upptagen i den svenska rödlistan över hotade arter och i EU:s art- och habitatdirektiv. Hot mot arten är bla...

 • Landshövdingen leder delegation till Indien

  Landshövdingen porträttbild
  2014-04-07

  Landshövding Elisabeth Nilsson leder en delegation till Indien den 8 april 2014. Med på resan följer fem svenska företag inom sektorn civil säkerhet. Två av företagen har verksamhet i Östergötland.

 • Vattendragsvandring vid Lillån

  Vattendragsvandringar i Östergötland
  2014-04-02

  Länsstyrelsen bjuder in till vattenkväll vid Lillån den 14 maj. Kom och lär dig mer om de höga naturvärden som finns vid Lillån och om de växter och djur som trivs i friska strömmande vatten. Du får ä...

 • Sex miljoner till lokala vattenvårdsprojekt

  LOVA
  2014-04-02

  Reduktionsfiske i Asplången-Hällerstadssjön, en båtbottentvätt i Herstadberg och elva andra projekt i länet får bidrag till åtgärder som ska minska övergödningen i Östersjön. Länsstyrelsen Östergötl...

 • Integrationsminister Erik Ullenhag besöker länet

  LOVA
  2014-03-31

  Mottagandet av nyanlända, samverkan i länet och boendefrågan står på schemat när integrationsminister Erik Ullenhag besöker Östergötland.

 • Landshövdingen positiv till lagförslag mot tvångsäktenskap

  LOVA
  2014-03-28

  Landshövding Elisabeth Nilsson välkomnar regeringens förslag om stärkt skydd mot tvångsäktenskap och barnäktenskap. Förslaget ligger i linje med Länsstyrelsens nationella uppdrag kring hedersrelaterat våld och förtryck.

 • Seminarium om den lokala grova organiserade brottsligheten

  LOVA
  2014-03-27

  Fredagen den 28 mars anordnar Länsstyrelsen Östergötland och Polismyndigheten i Östergötlands län ett seminarium om det fortsatta gemensamma arbetet mot den lokala grova organiserade brottsligheten.

Träffar per nyhetstyp