Stormvarning i Östergötland

Under fredag eftermiddag drar ett oväder in över länet, med vindbyar över 25 sekundmeter. SMHI har utfärdat en klass 2-varning på grund av stormbyar. Länsstyrelsen Östergötland uppmanar allmänheten till försiktighet

En klass 2-varning innebär risk för ”mycket besvärligt väder”. Det är risk för kringflygande föremål och skador på byggnader. Det är även risk för större skador på skog, störningar i trafiken samt på el- och teleförsörjning.

Redan under fredagseftermiddagen var flera hushåll strömlösa i länet.

Länsstyrelsen Östergötland manar till försiktighet och poängterar risken för fallande träd.

Tänk på att vara försiktig vid utevistelse.

Följ väderläget på www.smhi.se och via mediekanalerna.

Ska du resa kollektivt någonstans? Kontrollera information om kollektivtrafiken på www.sj.se och på www.ostgotatrafiken.se 

Länets krisorganisationer har hållit samverkansmöte under torsdagseftermiddagen och kommer att följa den fortsatta väderutvecklingen.

Mer information om väderläget:
www.smhi.se

www.krisinformation.se

SOS informationsnummer: 113 13