Tävling med fordon på väg

För att få anordna tävling med fordon på väg krävs Länsstyrelsens tillstånd

Med fordon avses bl.a. bil, cykel och inlines. Svenska bilsportförbundet har en lämplig ansökningsblankett för tävlingar med motorfordon. Blanketten kan rekvireras på adress Bergkällavägen 31 A, 192 79 Sollentuna, eller hämtas via länken till höger. 

Berör tävlingen flera län ska tillstånd sökas hos Länsstyrelsen i det län där tävlingen startar.  

Ansökan om tillstånd till tävling eller uppvisning på väg med cykel m.m. ska inkomma till Länsstyrelsen minst fyra månader före första tävlingsdag. Läs mer i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om tävling eller uppvisning på väg med cykel m.m.   

Ansökan om tillstånd till tävling med motordrivna fordon på väg ska inkomma till Länsstyrelsen minst två månader före första tävlingsdag. Berör tävlingen fler län ska ansökan göras minst tre månader före första tävlingsdag. Läs mer i Vägverkets föreskrifter om tävling med motordrivna fordon på väg.   

För att ansökan ska prövas tas en ansökningsavgift ut. Avgiften är 2.300 kronor för tävling som berör ett län och 5.700 kronor för tävling som berör flera län.  

För tävlingar eller uppvisningar med motorfordon kan även tillstånd till offentlig tillställning krävas. Tillståndet söks hos polisen, men Länsstyrelsen meddelar beslut för båda ansökningarna.

 Content Editor

​Tävling med motorfordon, rally

Tävling med cykel m.m.