Pantbanker

En pantbank är ett företag som lånar ut pengar till dig mot att du lämnar in något som pant. Det är länsstyrelsen som lämnar tillstånd till pantbankerna och har tillsyn över dem.


Om du vill driva en pantbank behöver du tillstånd av länsstyrelsen i det län där du ska bedriva verksamheten. En pantbank kan endast drivas av ett svenskt aktiebolag eller ett motsvarande utländskt företag inom EES-området. Vi beviljar ansökan om vi bedömer att företaget kommer att bedriva en sund pantbanksverksamhet och om företaget uppfyller kraven i pantbankslagen (SFS 1995:1000).

Kontakta oss

Länsstyrelsen Östergötland
Rättsenheten
581 86 Linköping

Telefon: 010- 223 50 00
E-post: Rättsenheten

 Östergötland tar över hanteringen från Jönköping och Kalmar

Från och med 1 juli 2012 tar Länsstyrelsen Östergötland över hanteringen av pantlåneverksamhet från länsstyrelserna i Jönköpings och Kalmar län.