Program och Projekt 

Länsstyrelsen bedriver bl a program och projekt för att främja regional utveckling och näringsliv.

Vi ansvarar för statliga medel från näringsdepartementet inriktade mot främjande av entrepenörskap och regional utveckling i länet. Vi följer även vilka möjligheter till finansiering som finns i övrigt nationellt och inom EU, och tar initiavtiv till ansökningar om program och projektmedel. I vårt arbete samarbetar vi med många andra myndigheter och organisationer i länet, bl.a. inom ramen för det regionala utvecklingsprogrammet. Vi administrerar även större projekt.

Kontakta oss

Länsstyrelsen Östergötland
Regionalekonomiska enheten
581 86  LINKÖPING

Telefon: 013-19 60 00
Fax: 013 - 19 60 38

Våra medarbetare