Framtidens solel i Östra Mellansverige

Detta projekt har som mål att öka investeringstakten i solel i små och medelstora företag i Östra Mellansverige (Uppsala län, Västmanlands län, Örebro län, Södermanlands län och Östergötlands län).

För att uppnå detta mål har tre delmål identifierats som ligger till grund för de aktiviteter som ska genomföras i projektet: De är:

1.      Att främja investeringar i solel i små och medelstora företag genom olika utvecklingsinsatser som direkt eller indirekt leder till att konkreta investeringar genomförs  

2.      Att öka kunskapen om solel hos alla relevanta aktörer för att skapa en större generell förståelse om solel och dess potential, hur man genomför ekonomiskt och tekniskt lämpliga investeringar, hur man kan använda sig av olika systemlösningar och nya innovationer, kännedom om goda exempel etc. Denna kunskap kan sedan användas till förändringsarbete inom olika organisationers verksamhet och som ett resultat av detta kunna ge bättre stöd till små och medelstora företag. Denna kunskap kan naturligtvis även användas direkt i förändringsarbete inom små och medelstora företag.  

3.      Att bygga upp ett nätverk kring solel i Östra Mellansverige med relevanta aktörer från privat, offentlig och ideell sektor som är så pass starkt att det kommer att leva kvar efter det att projektet avslutats.

Mer information om projektet och dess aktiviteter finns i den fördjupade projektbeskrivning som kan laddas ned vi länk i högerboxen.

 

Se mer om projektet på www.framtidenssolel.se

Logosolel logo.png 

 Faktaruta:

Projektnamn: Framtidens solel i Östra Mellansverige.  

Projektägare: Länsstyrelsen Östergötland.  

Samverkanspartner: Energikontoret Östra Mellansverige, Energikontoret Mälardalen, Länsstyrelsen Västmanland, Region Örebro län och STUNS energi.  

Totalbudget: 13 877 792 kr, bidrag från EU 6 938 896 kr.  

Finansiär: Europeiska regionala utvecklingsfonden genom Tillväxtverket  

Övriga medfinansiärer: Region Östergötland, Regionförbundet  Södermanland, Region Örebro län, Länsstyrelsen Västmanland, Länsstyrelsen Östergötland, Linköpings kommun, Eskilstuna kommun, STUNS energi, Energikontoret Mälardalen, Östhammars kommun, Heby kommun, Motala kommun, Uppsala kommun, Nyköpings kommun, Katrineholms kommun, Köpings kommun och Knivsta kommun.

 Fördjupad projektbeskrivning