YES - Youth Entrepreneurship Strategies 

Länsstyrelsen Östergötland leder under tre år ett EU-projekt med målsättningen att öka intresset för företagande och entreprenörskap i skolan. Projektet har beviljats totalt 15 miljoner kronor i Interreg IVC programmet och är ett samarbetsprojekt mellan åtta aktörer från sju regioner i Europa.

Projektet YES (Youth Entrepreneurship Strategies) kommer att jobba framför allt med ökade satsningar på entreprenörskap i skolan för att främja positiva attityder till företagande och på sikt stärka den regionala och europeiska konkurrenskraften. Länsstyrelsen representerar Östergötland i samarbetet och är Lead partner i projektet.

Övriga deltagare är regionala aktörer från Finland, Slovakien, Polen, Spanien och Irland samt en nationell organisation för entreprenörskap i skolan från Estland och de europeiska regionernas samlingsorgan Assembly of European Regions, med säte i Frankrike.

Genom erfarenhetsutbyte och analys ska projektet jobba med att identifiera möjligheter och utmaningar för att vidareutveckla det goda arbetet med entreprenörskap i skolan som redan görs i Östergötland idag.

Ett första steg blir att titta igenom de dokument som styr arbetet i skolan för att se om och vilken plats företagande har. Kunskap och goda exempel från andra regioner ska ge en samlad bild av läget och ge förslag på förbättringar och möjligheter för hur entreprenörskap inom skolområdet kan främjas.

Läs mer på projektets webplats: http://www.young-entrepreneurs.eu/

Partnerskap:

Östergötland County Administrative Board (Lead Partner, Sverige)

 

Council of Education, Training and Education of the Region of Murcia (Spanien)

 

Pori Regional development Agency POSEK Ltd (Finland)

 

AER - Assembly of European Regions (Frankrike)

 

South East Regional Authority (Irland)

 

Zilina Self-Governing Region (Slovakien)

 

Junior Achievement Estonia (Estland)

 

Marshal’s Office of Opolskie Region (Polen)

 

För mer information kontakta:

Anna Bergdahl, projektledare, tfn 013-19 64 65, 0705 98 6465.

Sofia Meyrold, projektekonom, tfn 013 19 64 71

 

Kontakta oss

Länsstyrelsen Östergötland
Regionalekonomiska enheten
581 86  LINKÖPING

Telefon: 013-19 60 00
Fax: 013 - 19 60 38

Våra medarbetare