YES - Youth Entrepreneurship Strategies 

Länsstyrelsen Östergötland har under tre år bedrivit ett EU-projekt med målsättningen att öka intresset för företagande och entreprenörskap i skolan. Projektet var en del av i Interreg IVC programmet med åtta aktörer från sju regioner i Europa.

Projektet YES (Youth Entrepreneurship Strategies) har framför allt jobbat med att ökade satsningar på entreprenörskap i skolan för att främja positiva attityder till företagande och på sikt stärka den regionala och europeiska konkurrenskraften. Länsstyrelsen representerar Östergötland i samarbetet och var Lead partner i projektet.

Övriga deltagare var regionala aktörer från Finland, Slovakien, Polen, Spanien och Irland samt en nationell organisation för entreprenörskap i skolan från Estland och de europeiska regionernas samlingsorgan Assembly of European Regions, med säte i Frankrike.

I projektet har en omfattande kartläggning identifierat möjligheter och hinder i de olika regionerna. En SWOT analys har gett en klar bild över nuläget och en god grund till Regional Action Plan som skrivits i respektive region.

I Östergötland har fem prioriterade områden identifierats där insatser rekommenderas av projektet för att underlätta implementeringen av Entrepreneurship Education. De fem prioriterade områdena är: attityder, samverkan skola-näringsliv, lärarutbildningen, kompetensutveckling och uppföljning för lärande. Olika insatser som föreslås står inskrivna i RAP.

Läs mer på projektets webplats: http://www.young-entrepreneurs.eu/

 

Kontakta oss

E-RB-Regek
Länsstyrelsen Östergötland
Regionalekonomiska
e-rb-regek snabela lansstyrelsen punkt se¤e-rb-regek snabela lansstyrelsen punkt se