Entreprenörskap i skolan 

En rörligare arbetsmarknad ställer nya krav på de som kommer ut i arbetslivet idag. Våra utbildningar på alla nivåer behöver anpassa sig för att kunna möta förändringarna i samhället och bidra till tillväxt och en hållbar utveckling.

Entreprenörskap i skolan är ett pedagogiskt förhållningssätt i klassrummen lika mycket som det är en kunskap om egenföretagande. Det handlar om att ta fram och utveckla elevers/studenters inneboende nyfikenhet, initiativförmåga och självförtroende redan från tidiga åldrar.  

Länsstyrelsen har arbetat aktivt under flera år för att främja detta bl a genom att driva olika projekt.
Exempel på detta är;

- E-ship
- YES
- Forte  

Andra aktiva aktörer inom entreprenörskap i skolan i länet är bl a:
Framtidsfrön www.framtidsfron.se
Ung Företagsamhet www.ungforetagsamhet.se/östergötland 

Kontakta oss

Länsstyrelsen Östergötland
Regionalekonomiska enheten
581 86  LINKÖPING

Telefon: 013-19 60 00
Fax: 013 - 19 60 38

Våra medarbetare