Miljösamverkan 

 
Miljösamverkan Östergötland, MÖTA, är ett samarbete mellan länets tretton kommuner och Länsstyrelsen. Samverkan sker inom ämnesområdena miljöskydd, hälsoskydd och livsmedel. Samarbetet ska öka samsynen, effektivisera tillsynen, utveckla tillsynsvägledning, stödja miljömålsarbetet och möjliggöra en ändamålsenlig kompetensutveckling.
Organisationsschema - MÖTA, klicka på bilden för att få information om de olika grupperna.

 

Klicka här för en större bild i utskriftsvänligt format (pdf)

Du kan läsa mer om vårt arbete, se pågående och avslutade projekt, samt denna presentation av MÖTA.

Miljösamverkan nationellt

Flera andra regioner har också miljösamverkan tillsammans har vi en gemensam webbplats. Här kan du t ex ta del av publikationer som tagits fram inom miljösamverkan.
Regional miljösamverkan.

Miljösamverkan Sverige är ett samarbete mellan länsstyrelserna, Naturvårdsverket, Jordbruksverket och Havs- och vattenmyndigheten.

Kontakta oss

Har du frågor? Kontakta gärna MÖTA:s sekretariat.

Anders Bertholdsson.

Tfn. 010-223 54 39

Förslagslåda

Kom gärna med förslag till aktiviteter och projekt som du tycker att vi borde jobba med inom MÖTA!

Klicka här för att lämna ditt förslag.

Aktuellt

Projektförslag inför verksamhetsplaneringen 2016, skickas till Anders Bertholdsson senast 150925.

VP MöTA 2015

Här finns MÖTAs VP för 2015.

VP MÖTA 2014

Här finns MÖTAs VP för 2014.

Kalender 2015

1 dec
Livsmedelsgruppen (Lilla gruppen)

4 dec
Avloppsgruppen

4 dec
Miljöskyddsgruppen

9 dec
Informationsträff - Kemikalier i förskolor.

Länk till Miljösamverkan Sverige