Miljösamverkan

 
Miljösamverkan Östergötland, MÖTA, är ett samarbete mellan länets tretton kommuner och Länsstyrelsen. Samverkan sker inom ämnesområdena miljöskydd, hälsoskydd och livsmedel. Samarbetet ska öka samsynen, effektivisera tillsynen, utveckla tillsynsvägledning, stödja miljömålsarbetet och möjliggöra en ändamålsenlig kompetensutveckling.
Organisationsschema - MÖTA, klicka på bilden för att få information om de olika grupperna.

 Klicka här för en större bild i utskriftsvänligt format (pdf)

 

Det här är miljösamverkan Östergötland (MÖTA).

Du kan läsa mer om vårt arbete, se pågående och avslutade projekt, samt denna presentation av MÖTA.

Miljösamverkan nationellt

Flera andra regioner har också miljösamverkan tillsammans har vi en gemensam webbplats. Här kan du t ex ta del av publikationer som tagits fram inom miljösamverkan.
Regional miljösamverkan.

Miljösamverkan Sverige är ett samarbete mellan länsstyrelserna, Naturvårdsverket, Jordbruksverket och Havs- och vattenmyndigheten.

Kontakta oss

Har du frågor? Kontakta gärna MÖTA:s sekretariat.

Sara Wahrby.

Tfn. 010-223 54 39

 Förslagslåda

Kom gärna med förslag till aktiviteter och projekt som du tycker att vi borde jobba med inom MÖTA!

Klicka här för att lämna ditt förslag.

 Aktuellt

Projektförslag inför verksamhetsplaneringen 2016, skickas till Anders Bertholdsson senast 150925.

VP MÖTA 2016

Här finns MÖTA:s VP för 2016.

 

VP MöTA 2015

Här finns MÖTAs VP för 2015.

 

Kalender 2016

24 nov
Handläggarträff miljöskydd

25 nov
Avloppsgruppen

29 nov
Miljöskyddsgruppen

2 dec
Sekretariatsmöte

Kalender 2017

16 feb
Lantbruksgruppen

 

Länk till Miljösamverkan Sverige