Avfall

I samhället produceras en mängd avfall som måste tas om hand på lämpligt sätt.

Vi kan och ska minska miljöbelastningen och hushålla med naturresurserna bl a genom att:

  • minska uppkomsten av avfall  
  • återvinna så mycket som möjligt av de mängder avfall som ändå uppkommer
  • minska användningen av farliga kemikalier
  • fasa ut och omhänderta farliga ämnen ur kretsloppet vid återvinning av avfall

Under "Transport av avfall" finns blanketter för miljörapportering och för transport av avfall. Om du har några synpunkter kontakta gärna oss!

 

Kontakta oss

Länsstyrelsen Östergötland Miljöskyddsenheten
581 86 Linköping

Telefon: 010-223 50 00
E-post: Miljöskyddsenheten

Våra medarbetare

 

 Länsstyrelsens informationsmaterial om avfall