JOBWAB

Projektet "Joint Work for Better Water Quality in the Baltic Sea Region" (JOBWAB) är ett samarbete mellan Länsstyrelsen Östergötland och Ålands Landskapsregering. Gemensamt ska vi arbeta för en bättre vattenkvalitet i Östersjön.
Bild på kajakpaddlare ute på vattnet vid Harstena.

Projektet ligger under EU:s Interreg IV A program Central Baltic, delprogrammet Skärgård och Öar. Projektet löper över 14 månader med start i november 2012. Projektbudgeten ligger på totalt € 193 106 vilket delas av två projektpartners - Länsstyrelsen Östergötland som är Lead Partner och Ålands Landskapsregering.

Till projektet finns också en referensgrupp knuten. I denna grupp finns representanter från lokala, regionala och nationella myndigheter samt icke statliga organisationer.

Klicka här för bild över projektorganisationen.

Målsättning/Syfte

Projektets huvudsyfte är kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan de deltagande länderna. Huvudfokus ligger på övergödningsfrågor och integrerad vattenförvaltning.   Projektets partners ska diskutera och därigenom utbyta tankar och erfarenheter baserat på tre fokusområden:

  1. Miljöövervakning – fokuserat på den kommande kartläggning, karaktärisering och klassificering av vattenförekomster som ska genomföras inom vattendirektivet under 2013.
  2. Organisation och samverkan inom vattenförvaltningen – lyfta fram goda exempel på hur vi kan öka och stimulera allmänhetens intresse och engagemang för miljöåtgärder i jordbruks- och skärgårdsområden.
  3. Miljöåtgärder – lyfta fram goda exempel på kostnadseffektiva åtgärder, t ex latrintömning från fritidsbåtar, våtmarker, enskilda avlopp mm. Projektets partners kommer att jämföra och diskutera modeller och planer för hållbara och kostnadseffektiva åtgärder.

Genom att lära av varandra och visa på framgångsfaktorer kan vi stärka våra ansträngningar att rädda Östersjön. För att åstadkomma detta ska vi under projektets tid utveckla:

  • Ett transnationellt expertnätverk bestående av experter från olika institutioner i våra regioner och länder.  Som t.ex. nationella, regionala och lokala myndigheter samt icke statliga organisationer och universitet. En stor el i detta kommer att vara informations- och erfarenhetsutbyte, vilket kommer att resultera i en ökad gemensam kunskap inom vattenförvaltningen.
  • En modell för hur miljöarbetet runt Östersjön kan göras mer kostnadseffektivt.
  • En ”road map” för hur vi ska arbeta med hållbara åtgärder för att minska övergödningsproblemen i Östersjön.

Under projekttiden ska vi också undersöka möjligheterna för ett större mer omfattande projekt med inriktning på vattenförvaltning, under nästa programperiod 2014-2020. Genom att lära av varandra kommer vi att bli bättre på att skydda våra skärgårdslandskap och förbättra vattenkvaliteten i Östersjön, vår gemensamma miljö. 

EU:s logotyper.
Disclaimer: Publikationens innehåll speglar författarens åsikter och förvaltande myndighet kan inte hållas ansvarig för den information som publiceras av projektdeltagarna.

 Projektets övergripande mål

Det övergripande målet är att visualisera och lyfta fram goda exempel från varje region samt dela med oss av varandras kunskaper för att hitta de mest kostnadseffektiva metoderna för att förbättra miljökvaliteten i Östersjön!

 Läs mer om projektet

Kalendarium

2014

10 april
Styrgruppsmöte (sista)
Lyncmöte

2013

30 nov - 1 dec
Projektmöte 4, final samt styrgruppsmöte
Mariehamn - Åland

3-5 september
Projektmöte 3, Mid-term
Linköping - Östergötland

12 juni
Styrgruppsmöte
Lyncmöte

15-16 maj
Projektmöte 2,
Mariehamn - Åland

2012

18-19 december
Projektmöte 1, Kick-off samt styrgruppsmöte,
Linköping - Östergötland

 Facebook

Följ oss gärna på Facebook!