Särskilda hänsynsområden

Sveriges kust och skärgård är fantastisk. Vår allemansrätt gör den dessutom öppen och tillgänglig för alla. Dygnet runt, året om. För att bevara lugna områden för människor och djurliv har Länsstyrelsen tagit fram förslag på två områden som kan utpekas till Hänsynsområden. Dessa områden ligger på speciellt utvalda och natursköna platser i skärgården.
Karta över föreslagna hänsynsområden i Gryts skärgård och Kvädöfjärden.

De utpekade områdena har redan en låg exponering och ligger i huvudsak inom naturreservat. Inrättandet av Hänsynsområden handlar inte om några nya lagar utan om ren och skär omtanke om människor och natur. Tanken med dessa områden är att man här ska kunna uppleva fridfull natur i det närmaste fri från buller och andra störningar från båttrafik.

Vi uppmanar till hänsyn och omtanke och önskar att alla agerar så här i hänsynsområdena:

  • Håll låg fart, högst 7 knop
  • Använd motorn så lite som möjligt och undvik tomgångskörning
  • Kör inte jolle med utombordsmotor i onödan
  • Undvik vattenskidåkning och andra bullrande vattenlekar
  • Undvik att orsaka svall för förtöjda båtar och badande
  • Dämpa musik och prat
  • Ta hand om dina sopor
  • Släpp inte ut toalettavfall
  • Elda inte annat än på särskilta anvisade platser

 

Kvällsfotografi på båt vid brygga i Kvädöfjärden.
Ett Hänsynsområde ska naturligtvis ha lugn och ro även om du färdas på långfärdsskridskor, till fots eller i en kajak. Skräp och störande ljud hör inte hemma här oavsett vilken årstid du besöker området. Hänsynsområden ska njutas i stillhet på naturens villkor. Tillsammans kan vi se till att det räcker med frivillighet, respekt och sunt förnuft.

 

Aktuellt

Pressmeddelande 2011-07-20.

Här kan du hämta hem broschyren om hänsynsområdena i Östergötlands skärgård!

Beslut om Särskilda Hänsynsområden i Östergötlands skärgård togs av Länsstyrelsen Östergötland 2010-12-16.

Information om Särskilda Hänsynsområden i Östergötlands skärgård (2 Mb).

 Läs mer

Här kan du läsa mer om de två områden som föreslagits som Särskilda Hänsynsområden i Östergötland:

Licknevarpefjärden/ Kvädöfjärden.
och Ytterö - Innerö (i Gryts naturreservat)

Mer information om Hänsynsområden finns också på Naturvårdsverkets webbsida.

 

Information om övriga hänsynsområden i landet:

Västra Götaland.
Blekinge.
Södermanland.
Stockholm.

 Nationella logotypen för Hänsynsområden