Projekt

Länsstyrelsen Östergötland driver eller deltar i flera projekt med vattenanknytning. Dessutom tar vi tillvara kunskap och resultat från avslutade projekt.
 

Projekten står för en stor del av verksamheten inom vårt arbete med vatten. Genom dem driver vi utvecklingen framåt. De ger en möjlighet att genomföra saker utöver det vanliga.

Arbetet med vattenförvaltningen kommer att innebära flera nya projekt. Många av våra projekt framöver kommer att kretsa kring lokal förankring och vattenråd.

Här samlar vi information om alla projekt vi deltar i med koppling till vatten.

 Foto på Stångån