Lagar och regler

Här kan du hitta information om vad som gäller när du vistas i närheten av vatten.

Du kan använda vår vattenmiljö på ett hållbart sätt, men vissa saker kan skada den. Därför finns det skyddande lagar och förordningar. Oftast är det Miljöbalken (MB) som gäller, men även andra lagar kan användas. Ska du göra något som kan påverka naturen negativt måste du samråda, söka tillstånd eller dispens hos Länsstyrelsen. I vissa fall är en annan myndighet ansvarig, men vi kan hjälpa dig att hitta rätt. Du får inte börja innan du fått svar.

Vad gäller:

för Vattenskoteråkning

för Vattenverksamhet

för Strandskydd