Inventeringar i vattenmiljöer

Länsstyrelsen arbetar med flera olika projekt för att förbättra kunskapsläget vad gäller biologin och naturvärden i vattenmiljöer. Rent allmänt finns här mycket att ta igen för att komma på samma kunskapsnivå som vi har vad gäller naturvärdena i landmiljön.

Kunskapsuppbyggnaden sker i olika typer av projekt. Inom programmet för hotade arter sker inventeringar av hotade undervattensväxter och flodnejonöga. Många olika inventeringar har gjorts inför bildande av naturreservat eller inför restaureringar av vattenmiljöer, t.ex. bottenfauna och en del inventeringar av stormusslor. I skärgården har flera inventeringar av undervattensvegetation i naturreservaten genomförts, liksom en del bottenfaunasturdier. Här har även vegetationen i grunda vikar inventerats. Under 2010 kommer fler grunda vikar, laguner och åmynningar som är vilktiga lekområden för fisk att dokumenteras.

Vad gäller elfiske irinnande vatten sker merparten av dessa undersökningar inom miljöövevakningen.

 Stormusslor

 Elfiske

 Bottenfauna