Vattenråd

Vattenråd är lokala samverkansorgan där berörda aktörer kan mötas och diskutera fram gemensamma lösningar i vattenfrågor.

Länsstyrelsen och vattenmyndigheten för Södra Östersjöns vattendistrikt har arbetat för att vattenråd ska bildas och vara det naturliga forumet för samverkan inom avrinningsområdet.

I alla områden kring större vattendrag, så kallade avrinningsområden, har det bildats vattenråd vars roll är att hjälpa myndigheter med kunskap om det egna vattenområdet och föra ut föreslagna åtgärder på lokal nivå. Däremot är vattenrådet ingen myndighet, och tar inte över ansvar från någon deltagare, utan är tänkt som en mötesplats där olika perspektiv kan bytas mot varandra.

Vattenrådens organisation ser lite olika ut beroende på lokala förutsättningar. Vattenråd ska representera alla intressen i området och ge alla som berörs av vattnet möjlighet att delta i diskussionerna. Vattenråden ska arbeta utifrån avrinningsområden och inte administrativa gränser, så som kommuner eller län.

Länk: Handledning vattenråd (PDF 2MB)

Karta över delaro samt vattenråd.