Kontakta oss

Här finner du kontaktinformation till oss som jobbar med vattenfrågor.

Sofia Bastviken
Telefon: 010 - 223 54 37
Vattendirektivet, våtmarksplanering och övergödningsfrågor.

Niclas Bäckman
Telefon: 010 - 223 54 28
Vattendirektivet, samverkan, Vätternvårdsförbundet och övergödningsfrågor.

Mathias Ibbe
Telefon: tfn 010-223 53 95
Naturvårdsärenden enl. miljöbalken och vattenverksamhet.

Helene Ek Henning
Telefon: 010 - 223 54 40
Miljöanalys, miljöövervakning, vattendirektivet - kust och miljögifter

Lars Gezelius
Telefon: 010-223 53 94, 070-39 52 285
Naturreservatsbildning marina områden och sötvatten, vattenfrågor.

Urban Hjälte
Telefon: 010-223 53 87, 070-39 76 521
Fiske och vattenförvaltning.

Per-Erik Larson
Telefon: 010-223 54 01, 070-629 63 77
Länsfiskekonsulent.

Erika Melander
Telefon: 010 - 223 54 54
Vattendirektivet, miljöövervakning - vatten, kalkning

Linnea Holmstrand
Telefon: 010-223 53 88, 072-21 26 210
Dammtillsyn

Maria Åslund
Telefon: 010 - 223 54 63
Vattendirektivet och miljöövervakning - kust och hav.