Östergötlands Luftvårdsförbund

Östergötlands Luftvårdsförbund är en sammanslutning av företag, kommuner, myndigheter och andra intressenter som påverkar luftmiljön eller har intressen i luftvårdsfrågor.
Fotograf: Pål-Nils Nilsson

Förbundet bedriver övervakning av luftföroreningar och hur de påverkar miljön. Information och redovisning av undersökningsresultat är viktiga delar av förbundets uppgifter.

Verksamheten finansieras genom avgifter från medlemmarna, vilka för närvarande är 40-45 stycken.

Förbundets kansli finns på länsstyrelsen i Linköping.