Miljö och klimat

Algblomning i Bråviken

Här kan du söka tillstånd och bidrag inom miljö- och klimatområdet. Du kan också få mer information om miljö- och klimatarbetet i länet. Länsstyrelsen samordnar miljöarbetet, informerar och sprider kunskap, arbetar med miljömål och miljöövervakning, vattenförvaltning samt klimat- och energifrågor. Dessutom beslutar vi om tillstånd till och genomför tillsyn av verksamheter som påverkar miljön.

 

Nyhetsbrev

Aktuellt om miljöskydd.

Tidigare nyhetsbrev.

 

   

Vattenråd

Vattenråd är ideella forum för att ta till vara lokalt engagemang för områdets vattentillgångar.

Östergötland har nio delavrinningsområden kopplade till vattenråd. Det sista av dessa är planerat att starta under september 2012.

Läs mer
om vattenråden här.

LOVA-bidrag

Förbättra havsmiljön – sök LOVA bidrag!

 

Kommuner och ideella sammanslutningar kan från och med den 1 augusti 2009 söka LOVA bidrag för att planera och utföra åtgärder som bidrar till en bättre havsmiljö.

Läs mer