Miljö och klimat 

Algblomning i Bråviken
Foto: Lars Gezelius, Länsstyrelsen Östergötland

Länsstyrelsen har en viktig roll när det gäller miljö- och klimatarbetet i länet. Vi samordnar miljöarbetet, informerar och sprider kunskap, arbetar med miljömål och miljöövervakning, vattenförvaltning samt klimat- och energifrågor. Dessutom beslutar vi om tillstånd till och genomför tillsyn av verksamheter som påverkar miljön.

Nyheter

Nyhetsbrev

Aktuellt om miljöskydd.

Tidigare nyhetsbrev.

 

   

Vattenråd

Vattenråd är ideella forum för att ta till vara lokalt engagemang för områdets vattentillgångar.

Östergötland har nio delavrinningsområden kopplade till vattenråd. Det sista av dessa är planerat att starta under september 2012.

Läs mer
om vattenråden här.