Allmänna val

Länsstyrelsen är regional valmyndighet. Det betyder att vi ansvarar för att förbereda och genomföra allmänna val, val av EU-ledamöter och rådgivande folkomröstningar.

Länsstyrelsen har många uppgifter i samband med val:

Före valet

Länsstyrelsen beslutar hur indelningen i valkretsar och valdistrikt ska se ut. Vi beslutar även om rättelser i röstlängd.

Länsstyrelsen tar emot alla valsedelsbeställningar och anmälningar av de kandidater som ska stå på valsedeln.

Under valnatten

Vi ansvarar valnattsrapporteringen. Det innebär att valdistrikten rapporterar till Länsstyrelsen på valnatten. Vi ser sedan till att massmedia, webb, radio och TV får uppgifter om de preliminära valresultaten under valnatten.

Valnattsresultat publiceras på Valmyndighetens hemsida under valnatten

Direkt efter valet

Vi gör också den slutliga sammanräkningen i alla val. Det innebär att vi:

  • kontrollräknar valnattens resultat
  • granskar ogiltiga röster
  • fördelar röster på olika valsedelstyper
  • räknar personröster
  • utser ledamöter och ersättare till fullmäktigeförsamlingar.

Mellan valen

Vi utser efterträdare för ledamöter och ersättare som avgår under mandatperioden i region-, landstings- och kommunfullmäktige.

Länsstyrelsen utbildar de kommunala valnämnderna inför valen och bistår med råd och hjälp för att valen ska kunna genomföras på ett lagenligt och säkert sätt.

Länsstyrelsen kan mellan valen med kort varsel genomföra extra val och folkomröstningar om riksdagen beslutar om det.

Bild på röstsammanräkningen i Valhall på Länsstyrelsen

 Kontakta oss

Har du frågor om valet ring till Länsstyrelsens växel
010-223 50 00

Du kan även kontakta oss via e-post:
val.ostergotland@lansstyrelsen.se