Kameraövervakning

Länsstyrelsen kan bevilja tillstånd för allmän kameraövervakning. I vissa fall räcker det med att du anmäler det till oss i förväg.

Det finns två lagar som reglerar kameraövervakning: lagen om allmän kameraövervakning och personuppgiftslagen (PuL).

Lagen om allmän kameraövervakning

Allmän kameraövervakning innebär att kameror riktas mot en plats dit allmänheten har tillträde. Om du vill övervaka ett sådant område behöver du få ett tillstånd för det alternativt anmäla saken till oss. Du behöver dock inget tillstånd för att övervaka slutna områden inom företag, industriprocesser, rum i hemmet och liknande. Det avgörande är att allmänheten inte har tillträde till platsen.

Länsstyrelsen övervakar att reglerna följs genom att besöka de platser dit allmänheten har tillträde.

Personuppgiftslagen

Om digital teknik används vid övervakningen av andra ställen som allmänheten inte har tillträde till är det personuppgiftslagen som gäller. Datainspektionen har mer information om kameraövervakning och personuppgiftslagen.

Kontakta oss

Du kan nå oss via Länsstyrelsens växel på 010-223 50 00
eller via e-post till Rättsenheten

 

 Content Editor ‭[2]‬

Ansökan om tillstånd - 3 700 kr

Utvidgning av tillstånd - 2 300 kr

Förlängning av tillstånd - 1 350 kr

Undantag från upplysningsplikten - 1 350 kr

Anmälan om kameraövervakning - 700 kr

Observera att en ansökan/anmälan inte behandlas förrän fullständig betalning inkommit.

Inbetalning ska göras till
Pg 68 805-1.  Ange namn på sökande och att inbetalningen avser kameraövervakning. 

Avgiftsförordningen