Länsrutinen "Att tänka på..."  ang barnmisshandel och sexuella övergrepp

Rutiner för handläggning av ärenden som rör barnmisshandel och sexuella övergrepp i Östergötlands län

Länsrutinen "Att tänka på..." har kommit till för att vara ett stöd i handläggningen av barnmisshandel och sexuella övergrepp mot barn.  

Rutiner för myndigheternas handläggning och samarbete när det gäller barnmisshandel och sexuella övergrepp mot barn och unga har funnits i Östergötland sedan början på 1980-talet.

"Att tänka på..." är en reviderad upplaga som antagits av ansvariga politiska nämnder i kommuner och landsting. Personal inom socialtjänsten och hälso- och sjukvården, åklagare och polis bör enligt sina huvudmän och länsmyndigheter följa dessa rutiner.  

Denna utgåva har reviderats av representanter från Länsgruppen för frågor som rör barnmisshandel och sexuella övergrepp. Berörda myndigheter ansvarar för sina respektive avsnitt.

Vilka som för närvarande är representanter för myndigheterna framgår av presentation i rutinerna.

Utbildningsdag om Länsrutinen "Att tänka på..."

Årligen genomför Länsgruppen för frågor som rör barnmisshandel och sexuella övergrepp en utbildningsdag.

Målgrupp för denna utbildningsdag är personal som arbetar med utredningar om barn i samband med misstanke om våld eller sexuella övergrepp, samt personal inom olika institutioner som kan komma i kontakt med barn utsatta för våld. Det kan gälla dig som arbetar inom socialtjänst, barn- och skolhälsovård, skolan, barnsjukvård och polisväsendet, men är öppen för alla intresserade.