Dopning

100% ren hårdträning

Länsstyrelsen Östergötland, Östergötlands Idrottsförbund och Polismyndigheten i Östergötlands län har som en del i ett större rikstäckande projekt fått medel från Folkhälsomyndigheten för att arbeta mot samhällsdopning.  Projektet har varit flerårigt och var ett nationellt samverkansprojekt mot dopning. Det nationella nätverket PRODIS – Prevention av Dopning i Sverige samordnade projektet.
logotype ren träning

Nu har arbetet övergått i en förvaltningsfas. Sju av länets kommuner driver från och med 2016 lokala nätverk tillsammans med drygt 40 träningsanläggningar samt tillsammans med polis.

På regional nivå finns en samverkan mellan Länsstyrelsen, polisen, Östergötlands Idrottsförbund och de sju kommunerna. Utbildning riktad till gympersonal kommer att ske den 1 mars 2018 på Länsstyrelsen Östergötland. Se inbjudan här

En regional nätverksträff kommer att genomföras den 26 april 2018 på Länsstyrelsen Östergötland. Se inbjudan här

Bruket av anabola androgena steroider, som är förbjudet enligt lag, är ett växande samhällsproblem med fäste i gymkulturen. Det stora motivet för att använda dessa är för att snabbt bli stark och få en snygg kropp. Den typiska brukaren är en man mellan 18-34 år som regelbundet styrketränar. Baksidan av bruket är till en början kraftig akne som kan följas av försämrat omdöme, bristande impulskontroll och aggressivitet. Med tiden kan komplikationer som hjärtförstoring, hjärtinfarkt, stroke, blodproppar och levercancer tillstöta.

Arbetet går under namnet 100% ren hårdträning och vänder sig till gymbranschen där målet är att erbjuda hjälp att arbeta förebyggande mot dopning, genom utbildning av personal och certifiering av gym. Målet är att få de som tränar att avstå från att börja använda dopningsmedel. Målet med träningen är alltså inte vad man tar – utan vad man ger – dvs 100%.

Vill du ha kontakta eller veta mera?
Se Prodis hemsida