ANDT - förebyggande insatser

I enlighet med "En samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken" arbetar Länsstyrelsen med att stimulera och samordna det förebyggande arbetet i länet.

Länsstyrelsens nätverk för det alkohol- och drogförebyggande arbetet

Nätverket består av representanter från länets samtliga kommuner, Region Östergötland och Studenthälsan. Nätverket träffas 4 gånger per år för informationsutbyte och gemensamma aktiviteter samt kompetensutveckling.

Samordnargrupp

I länet finns en samordnargrupp för dem som arbetar med förebyggande frågor i kommunerna. Genom information och erfarenhetsutbyte stimuleras till nya lokala drogförebyggande satsningar.  

Länssamordnare

Länsstyrelsen har en länssamordnare anställd, Lotta Hjalmarsson Österholm. Länssamordnarens arbetsuppgift är bland annat att stimulera och utveckla det drogförebyggande arbetet i länet.

Länkar

Om mig - webbenkät till unga

Om mig är en årlig webbenkät om hälsa och livsstil till ungdomar i grund- och gymnasieskolan i Östergötland. Klicka här för att läsa mer om metoden och hitta resultat.

Status Östergötland

Med Status Östergötland kan du själv ta fram information om hälsa och livsstil i länet. Du kan välja en fördefinierad rapport för exempelvis fysisk aktivitet eller stress, eller skapa din egen rapport. Klicka här för att komma till Status Östergötland.