SAM-ansökan 

SAM-ansökan är en samordnad ansökan om jordbrukarstöd.

De jordbrukarstöd som du ansöker om i din SAM-ansökan 2015 är

  • gårdsstöd
  • förgröningsstöd
  • nötkreatursstöd
  • stöd till unga lantbrukare
  • miljöersättningar
  • kompensationsbidrag
  • nationellt stöd

År 2015 börjar den nya jordbrukspolitiken att gälla. Både gårdsstöd och miljöersättningar får delvis nya villkor och utformningar. Några stöd som funnits tidigare försvinner och andra kommer till. Tyvärr är inte alla detaljer kring stöden beslutade än. Du kan läsa mer om arbetet med de nya stöden och om tidsplanen för när allt ska vara klart på Jordbruksverkets hemsida.

 

SAM Internet öppnar för SAM-ansökan 2015 deb 16 mars. Sista ansökningsdag är den 12 maj 2015.

Om du har frågor om jordbrukarstöden eller din SAM-ansökan kan du ringa Länsstyrelsernas och Jordbruksverkets gemensamma växel på telefon 0771-67 00 00.

Telefontiderna är kl. 9-12 och 13-15 måndag till fredag.

För att bli kopplad till din egen länsstyrelse måste du ringa från en fast telefon i länet eller knappa in det person- eller organisationsnummer som är registrerat på ditt kundnummer.

 

Du kan också ställa din fråga på kundforumet Fråga oss. Där kan du ställa frågor om SAM-ansökan och SAM Internet. När du ställer en fråga kommer det automatiskt upp svar på frågor som andra redan ställt om samma ämne. Om det inte finns svar på din fråga skickar du in frågan så besvaras den senare.

 

 

Kontakt jordbrukarstöd

Frågor om SAM-ansökan och jordbrukarstöd tas emot via länsstyrelsernas och Jordbruksverkets gemensamma telefonväxel. Var beredd att knappa in ditt person- eller organisationsnummer för att bli kopplad till rätt länstyrelse.

Telefon: 0771-67 00 00

Ändringar, kompletteringar och andra skrivelser som rör din SAM-ansökan eller dina jordbrukarstöd skannas in centralt och vidarebefordras sedan digitalt till länsstyrelsen. Var noga med att ange ditt kundnummer på alla handlingar du skickar in.

Postadress:
Länsstyrelsen i Östergötlands län
FE 21
956 85 Överkalix